130514

FAD-möte 14.5. 2013

Til stades: BM, Cip, Marja, Trond.

 • Status quo
 • Framover
 • Neste möte

Status quo

Saker frå forrige møte

nob

 • Trond har leksikalisert frå gt.
 • Alle nob i terms/admin/src/*.xml med stor forbokstav er no namn
 • Det er 357 ord som ikkje er leksikalisert (dvs. ikkje får analyse)
 • Det er ca. 10 nob som har +Def og ikkje skulle ha hatt det
  • Ergo det er framleis ting å sjekke med nob i terms/admin/src/*.xml

sme

 • Trond og Berit har leksikalisert 7943 sme-noun-lemma fra fad + noen sme-adj-lemma
  • Det gjenstår 24+9 ord som må sjekkes før dette arbeidet er ferdig og lemmaene kan integrers i main/gt/sme/src/noun-sme-lex.txt. Husk å sjekke om sme-lemma i 1.lexc er allerede leksikalisert.
 • Marja har unifisert substantiv-filen i nobsme/src.

Framover

Lemmasjekking i terms/admin/src/

(Dette før nobsme/src-arbeidet)

 • Sjekke sme-lemma i terms/admin/src ( Berit)
 • Sjekke nob-lemma i terms/admin/src (jf. 357.. Trond)

Lemmasjekking i nobsme/src

(Dette arbeidet skal gjøres etter at vi er ferdig med terms/admin/src)

 • Sjekke sme-lemma i nobsme/src ( Berit)
  • 116 sme-lemma får ingen analyse
  • 719 sme-lemma som ikke er leksikalisert
 • Sjekke nob-lemma i nobsme/src (484 lemma får ingen analyse, Trond)

Dokumentasjon

 • Dokumentere hvordan vi har
  • sjekket sme-lemma i fad-prosjektet (Berit)
  • sjekket nob-lemma i fad-prosjektet (Trond)
  • ordparallellisert (Ciprian)

Dokumentasjonen legg vi inn på sida /dicts/fad.html.

Unifisering av sme-xml

Marja arbeider no med verb-fila.

Neste møte

Torsdag kl 10.30.