130516

FAD-møte 16.5.13

Til stades: BM, Cip, Marja, Trond.

Saksliste

  • Status quo og framover
  • Neste møte

Status quo og framover

sme-leksikalisering

  • 370 lemma som allerede er leksikalisert må fjernes fra 1.lexc og 2.lexc slik at vi ikke får doblelemma i noun-sme-lex.txt
    • når dette er gjort, kan vi overføre fad-lemma+kontlex til noun-sme-lex.txt
boazo-
boazo-	boazu+Ani+N+SgNomCmp+RCmpnd
jorggu-
boasttu-

Berit og Ciprian ordner dette i dag.

ordboka

Verbfila: Det står att 80 verb med 3-6 ulike lesingar. Marja blir sannsynlegvis ikkje ferdig i dag. BM ser på dette i lag med Marja.

nob-lemma i terms/admin

  • verb: ok
  • substantiv: 14 suspekte (diverse)
  • adjektiv: 20 suspekte (Adv pro A)

Trond ordnar desse 34 i løpet av dagen.

sme-lemma i terms/admin

Desse er i orden, og på veg inn i fst (sjå ovafor).

sme-lemma i nobsme/src

Sjekke sme-lemma i nobsme/src (Berit gjør dette etter at nobsme-unifisering er gjort)

  • 116 sme-lemma får ingen analyse
  • 719 sme-lemma er ikke leksikalisert

Neste møte

Tysdag 21. mai kl 13