130529

FAD-møte 21.5.13

Til stades: Marja, Cip, Trond.

Saksliste

 • Status quo og framover
 • Neste møte

Status quo og framover

 • BM, Trond i terms/admin/src: sme (done), nob (done)
 • Ciprian: unification ==> done
 • nobsme/src och samma igen (nob og sme: ikkje ferdig)
 • Manuell unifisering i nobsme/src: (sjå liste for status quo)
 56 Adv_nobsme.xml
 91 Pron_static_nobsme.xml
 46 prop_nobsme.xml
 37 phrase_nobsme.xml
 24 Pr_nobsme.xml
  5 Num_nobsme.xml
  5 A_static_nobsme.xml
  3 V_static_nobsme.xml
  3 CS_nobsme.xml
  2 Adv_static_nobsme.xml
  1 Num_static_nobsme.xml
  1 N_nobsme.xml
  1 Det_nobsme.xml
  1 CS_static_nobsme.xml
  1 CC_nobsme.xml

Deadlines og steg

 1. Manuell unifisering
  1. (Marja): Denne veka
  2. Stadnamn: Trond diskuterer med Lene (no deadline).
 2. BM, Marja, Trond neste steg: nobsme/src: lemmasjekk (no deadline)
 3. Manuell unifisering i nobsme/terms/admin/src_interim (liste nedanfor: no deadline)
src_interim>grep -h '<e' *.xml | sort | uniq -c | sort -nr 
11532  <e src="fad">
2539  <e src="fad" mg_c="2">
 785  <e src="fad" mg_c="3">
 275  <e src="fad" mg_c="4">
 116  <e src="fad" mg_c="5">
 44  <e src="fad" mg_c="6">
 29  <e src="fad" mg_c="7">
 13  <e src="fad" mg_c="8">
  8  <e src="fad" mg_c="9">
  4  <e src="fad" mg_c="10">
  1  <e src="fad" mg_c="15">
  1  <e src="fad" mg_c="13">
  1  <e src="fad" mg_c="11">

Neste møte

Onsdag 29. mai kl. 14.15 (really?).