130820

Til stades:

BM, Cip, Trond.

  • Frekvenslistene
  • Neste møte

Frekvenslistene

Prinsipp for val av lemma:

"grunnlemma" V* Der/bla N Sg Nom

Her er lemma for frekvens:

"grunnlemma" V* Der/bla

og pos er N.

I tilfelle uløyst homonymi tar vi den første.

Når lookup2cg lagar samansetjingar står det forledd#etterledd der. # Må fjernast for å matche ordboka.

  • Ta data merka old
  • Ta første lesing i kohorten
  • Viss første lesing har stjern, lag eit kunstig lemma fram til første stjernelause POS.

Cip tar frekvensane. BM + Marja gjer seg ferdig.

Neste møte

Torsdag klokka 2.