131128

FAD-möte 28.11.

Til stades: BM, Cip, Trond

Saker

  • Status quo
  • Arbeid framover
  • Neste møte

Status quo

Gjort: n, a er unifisert.

Det som gjenstår å unifisere:

  • rest_V_nobsme.xml = 201 entry - Berit
  • 21_V_nobsme.xml = 179 entry - Marja

Arbeid framover

N, A

TILTAK

  • Analysere <re> og <xt> for skrivefeil (BM, Trond)
  • Unifisere filene (Cip)

V

TILTAK

  • Unifisere det som ikkje er unifisert, verbfila (BM)
  • Analysere <re> og <xt> for skrivefeil (BM, Trond)
  • Unifisere filene (Cip)

Agitprop, disseminasjon

Offline nobsme

Wedict

TILTAK

Neste møte

Neste veke.