140107

Tirsdag 7.1.2014 Berit, Trond, Ciprian

Oppsummering, FAD

 • Unifisering, katalogstruktur, status quo
 • Mål framover
 • Besøk på måndag
 • Nye vilkår for BM
 • Autsh

Unifisering, katalogstruktur, status quo

Arbeidet

 • nobsme er unifisert.
 • opprydding
  • 10 stk _mg i src_gt-fad_merged
  • 6 stk: src_gt-fad_merged/sanit_fad.txt
  • 8 stk: src_fad-only/N_nobsme2check.xml

Merking av kjelde

No har vi: usage="vd", src="fad", src="nj", evt kombinasjonar src="nj,fad"

 1. Nye nob vi finn sjølv (dvs. nye ordpar): default=eg, og vi merkar ikkje <e>.
 2. Nye sme-t til eksisterande nob som har merking ≠ gt: merk <t> med src="gt"
 3. Nye domene vi eventuelt vil ha merka: Finn namn for dei.

Mål framover

 1. Rydde 10+6+8 (Berit)
 2. gi nytt navn til nobsme/src_non-vd
 3. slette <e mg_all="2" mg_fad="1"> (Ciprian)
 4. Unifisere og slette katalogar (Ciprian)
 5. Oppdatere ny nobsme i sanit.oahpa.no (Trond)
 6. Publisere ny fad-merka nobsme i http://gtweb.uit.no/risten (Trond ber Tomi)

Tidsplan: Denne veka.

Status for katalogane:

Katalog Kommentar
src Alle ordklasser (minus A, N, V) Arbeidskatalog
src_fad-only A, N, V fra FAD
src_gt-fad_merged A, N, V fra både GT og FAD
src_gt-only A, N, V fra GT
src_non-vd Filer som trenger mye redigering før de eventuelt kan publiseres, skal ikke være med i noen ordbøker: phrase, prop, v-eret (trondismer)

Besøk på måndag

 1. Vi skal kunne referer til fad på nett x 2.
 2. Vi skal ha noko å seie om sma, smj.

Nye vilkår for BM

BM vil vere oppdatert om prosessen, og også sørge for at ordtilfang relevant for Samisk Senter er med framover (UiT-ord, parallellfiler, osb.)

Autsh