2012-05-30- Risten2 Meeting

Møte med Børre og Tomi

 • Hunspell sidan sist
 • eXist/risten2

Hunspell sidan sist

Børre har sett på feilmeldingane til Thomas (Bugz. 1355-1359):

 • Det fanst ein feil i klitikk-prosesseringa.
 • Alle reine talord manglar framleis (dei som òg er substantiv burde vera inne)
 • Superlativ & komparativ manglar for visse ord
 • enkelte ord manglar

Feilsøk ved å sjå på fst-ane som er grunnlaget for Hunspell.

eXist/risten2

Tomi har jobba med søkjegrensesnittet.

Børre har jobba litt med korpussøk, og jobba med Shakespeare-eksempla til eXist.

Tomi:

 • a new exist-application
 • roughly the same as Sjur made earlier
 • no incremental search

Next meeting

Monday June 4, at 09.30

Targets by then:

 • working icremental search
 • a design draft / implementation plan for risten2