2012-06-01- Risten2 Meeting

Risten2-spesifikasjon

Utgangspunktet er:

 • berre søking, ikkje redigering
 • inkrementelle søk i alle ordbøker/termsamlingar
 • redigering utanfor eXist (inntil vidare i alle fall)
 • mange ordbøker/termsamlingar installert og tilgjengeleg frå ein plass
 • fleire måtar å nå risten2 på (dvs ulike grafiske søkjegrensesnitt, eitt eller fleire programmatiske søk)

Treffliste = termar i tekstindeks

 • separat datakatalog i eXist-appar
 • i denne datakatalogen må det vera ein eigen underkatalog for kvar samling
  • ev. ein underkatalog for ordbøker
  • og ein annan for terminologi
  • med separate underkatalogar for kvar termsamling/ordbok

Anten:

data/
   fuglenamn/
   stadnamn/
   Kintel-SMJNOB/
   ...

Eller:

data/
   terms/
      fuglenamn/
      stadnamn/
      ...
   dicts/
      Kintel-SMJNOB/
      ...

Timeplan:

 • Klart i desember 2012