Planlegging

Planleggingsmøte for Kintel-ordboksprosjektet

Til stades: Ciprian, Inga, Sjur (Trond på slutten)

Mål: å konvertera FMPro-databasen til ein xml-struktur lik den vi har for dei andre ordbøkene

Prosjektdeltakarar:

 • Ciprian Gerstenberger
 • Sandra Nystø Rahka
 • Sjur Moshagen (prosjektleiar)

Info om den fyrste konverteringa finst i $GTPRIV/words/dicts/smjnob/00_readme.txt

Arbeidsoppgåver for Sandra:

 • tolka det som står i kjeldekoden for Ciprian og Sjur
 • lesa korrektur på Ciprian sitt arbeid
 • skriva ut døma i ordbøkene
 • sjekka at lemma i lexc er same som oppslagsord i ordboka
 • leggja til døme ved alle verb, særleg ved oblike argument og postposisjonar
  • heller jobba med vanskelege ord enn leggja til døme ved ord som ikkje treng det

Inga:

 • kvart eit ord skal ha døme eller rammesetning, slik at bøyingsformene får kontekst istf kode
 • alle døma skal skrivast fullt ut

Maskin til Sandra - frå SD? Sjur pratar med Bitte

Møte ein gong om veka, Sandra til Tromsø 3. veka i september (termwikikursveka)

Be om å få ny versjon frå Anders Kintel SFSR (Så Fort Som Råd™), helst i god tid før 1. september.