Paradigm Presentation

Presentasjon av paradigmer på internett

Ønsker fra brukere.

Generelt:

Oppgi oversetting til norsk i tillegg til paradigme.

sma:Sortere kortformer og langformer

F.eks. båetedh

 • Sortere alfabetisk?
  • båeteden bør komme for båetiejidien
  • böötim bør komme for båetiejim

Forkortinger istedenfor fst-tagger, mellomrom istedenfor +

 • Ind - indik.
 • Prs - pres.
 • Prt - pret.
 • Neg - neg
 • Inf - inf
 • PrfPrc - perf.part.
 • Ger - gerund.
 • VGen - verbgen.
 • Sg1 - 1p.sg.
 • Sg - sg.

sma:oppgi verbklasse

sma:legge til Rec for substantiv

 • +N+Der/Rec+N+Sg+Nom osv.