Alle Genererte Paradigmer

DEtte dokumnetet inneheld alle genererte former, deretter kommentarar.

 • Scriptet er i src/scripts-katalogen.

Genererte böyngsformer

Substantiv 

Adjektiv

Verb

Korleis handsame feil

Analysatoren består av

 • ei liste av lemma, stamme og suffiks
 • eit sett av reglar for morfofonologiske vekslingar

Feil kan oppstå t.d. ved at

 • det kan vere skrivefeil i alle delane av koden
 • orda kan vere klassifisert feil
 • orda kan peike til feil kontinuasjonsleksikon (bøyingsmønster)
 • bøyingsleksikonet kan innehalde feil suffiks
 • det kan vere feil i dei morfofonologiske reglane
 • det kan hende at styringssymbol (^EDH, ..) ikkje er deklarert i root.lexc

Ver serleg merksam på

 • komparativ og superlativ
 • verbas partisippformer
 • ord med uregelrett böying
 • eit godt råd er å lese nedover i god fart og sjå etter rare bokstavkombinasjonar