Teknisk Hugseliste

  • yaml for propernouns: Output og input er identisk, vi får likevel feil.
  • Oppsett av testbenk for to stavekontrollar