Yaml Results

Her kjem eit oversyn over testresultat

Utvikling

  • 4.3. 2017: SUMMARY for the gt-norm fst(s): PASSES: 30428 / FAILS: 1104 / TOTAL: 31532
  • 11.3. 2017: SUMMARY for the gt-norm fst(s): PASSES: 10695 / FAILS: 211 / TOTAL: 10906

Testmaterialet i verbfilene er frå Heðin Jákupsson. Grunnen til at talet på testar er redusert frå 30000 til 10000 er at verb som berre hadde infinitiv, og verb som representerte bøyingspardigme som allereie hadde ein representativ test, vart fjerna frå testmaterialet. Filnamna viser til bøyingskoder i Føroysk orðabók.

Oversyn over feil, 11.3.

Kvar fil V-s2x1_gt-norm.yaml osb. viser til ei fil i katalogen fao/test/src/gt-norm-yamls/ (for dei som har sjekka ut filene), evt. https://gtsvn.uit.no/langtech/trunk/langs/fao/test/src/gt-norm-yamls/ (på nett). Den siste fila skil seg frå dei andre ved at ho inneheld verb frå alle moglege bøyingsklasser, ho er med andre ord ikkje delt opp og ordna etter bøyingsklasse. Grunnen til at dei andre er delt opp er at det er lettare å ha oversyn over 10000 testar når dei er ordna etter bøyingsklasse, så i prinsippet burde også denne fila ha vore delt opp, men i det minste er no testparadigmene der.

Feila er av to typar, genereringsfeil og analysefeil, genereringsfeila har grammatiske taggar til vesntre for pilsymbolet. Det kan vere fleire grunnar til at testen gjev FAIL:

  1. Testfila kan innehalde feil paradigme. Slike feil må rettast
  2. Ei ordform kan mangle (eller vere for mykje) i src/fst/affixes/verbs.lexc
  3. Det kan vere ein feil i ein fonologisk regel i src/phonology/fao-phon.twolc

Første steg i arbeidsprosessen er å sikre seg at det målet vi arbeider mot er det målet vi vil ha, dvs. at testfilene er korrekte.

V-s2x1_gt-norm.yaml

Genereringsfeil

[3/6][PASS] mæla+V+Ind+Prt+Sg => mældi
[3/6][FAIL] mæla+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: mælti

V-s2x30_gt-norm.yaml

Genereringsfeil

[6/6][PASS] skjóla+V+PrfPrc => skjólaður
[6/6][FAIL] skjóla+V+PrfPrc => Missing results: skjóltur
[6/6][FAIL] skjóla+V+PrfPrc => Unexpected results: skjóldur

Analysefeil

[10/11][FAIL] skjóltur => Missing results: skjóla+V+PrfPrc

V-s30x6_gt-norm.yaml

Genereringsfeil

[1/6][PASS] varða+V+Inf => varða
[2/6][FAIL] varða+V+Ind+Prs+Sg => Missing results: varðar, varðir
[2/6][FAIL] varða+V+Ind+Prs+Sg => Unexpected results: varða+V+Ind+Prs+Sg+?
[3/6][PASS] varða+V+Ind+Prt+Sg => vardi
[3/6][FAIL] varða+V+Ind+Prt+Sg => Missing results: vardaði
[3/6][FAIL] varða+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: varðaði
[4/6][PASS] varða+V+Ind+Prt+Pl => vardu
[4/6][FAIL] varða+V+Ind+Prt+Pl => Missing results: vardaðu
[4/6][FAIL] varða+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: varðaðu
[5/6][PASS] varða+V+Sup => vart
[5/6][FAIL] varða+V+Sup => Missing results: vardað
[5/6][FAIL] varða+V+Sup => Unexpected results: varðað
[6/6][PASS] varða+V+PrfPrc => vardur
[6/6][FAIL] varða+V+PrfPrc => Missing results: vardaður
[6/6][FAIL] varða+V+PrfPrc => Unexpected results: varðaður

Analysefeil

[ 1/11][PASS] varða => varða+V+Inf
[ 2/11][FAIL] varðar => Missing results: varða+V+Ind+Prs+Sg
[ 3/11][FAIL] varðir => Missing results: varða+V+Ind+Prs+Sg
[ 4/11][FAIL] vardaði => Missing results: varða+V+Ind+Prt+Sg
[ 5/11][PASS] vardi => varða+V+Ind+Prt+Sg
[ 6/11][FAIL] vardaðu => Missing results: varða+V+Ind+Prt+Pl
[ 7/11][PASS] vardu => varða+V+Ind+Prt+Pl
[ 8/11][FAIL] vardað => Missing results: varða+V+Sup
[ 9/11][PASS] vart => varða+V+Sup
[10/11][FAIL] vardaður => Missing results: varða+V+PrfPrc
[11/11][PASS] vardur => varða+V+PrfPrc

V-s30x9_gt-norm.yaml

Sjå på denne: Det finst to verb kippa: s30/9 og s9.

Genereringsfeil

[6/6][FAIL] kippa+V+PrsPrf => Missing results: kiptur, kippaður
[6/6][FAIL] kippa+V+PrsPrf => Unexpected results: kippa+V+PrsPrf+?

Analysefeil

[10/11][FAIL] kippaður => Missing results: kippa+V+PrsPrf
[11/11][FAIL] kiptur => Missing results: kippa+V+PrsPrf

V-s35_gt-norm.yaml

[3/5][PASS] bíta+V+Ind+Prt+3Sg => beit
[3/5][FAIL] bíta+V+Ind+Prt+3Sg => Unexpected results: bít

V-s36x2_gt-norm.yaml

[1/5][PASS] svíkja+V+Inf => svíkja
[1/5][FAIL] svíkja+V+Inf => Unexpected results: svíkjja
[2/5][PASS] svíkja+V+Ind+Prs+3Sg => svíkur
[2/5][FAIL] svíkja+V+Ind+Prs+3Sg => Unexpected results: svíkjir, svíkjur
[3/5][PASS] svíkja+V+Ind+Prt+3Sg => sveik
[3/5][FAIL] svíkja+V+Ind+Prt+3Sg => Unexpected results: sveikj, svík, svíkj
[4/5][PASS] svíkja+V+Ind+Prt+Pl => sviku
[4/5][FAIL] svíkja+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: svikju, svíkjtu
[5/5][PASS] svíkja+V+Sup => svikið
[5/5][FAIL] svíkja+V+Sup => Unexpected results: svíkjt, svikjið

V-s37_gt-norm.yaml

[3/4][PASS] bróta+V+Ind+Prt+3Sg => breyt
[3/4][FAIL] bróta+V+Ind+Prt+3Sg => Unexpected results: brót

V-s40_gt-norm.yaml

[3/5][PASS] fúka+V+Ind+Prt+3Sg => feyk
[3/5][FAIL] fúka+V+Ind+Prt+3Sg => Unexpected results: fúk

V-s41_gt-norm.yaml

[3/5][PASS] flúga+V+Ind+Prt+3Sg => fleyg
[3/5][FAIL] flúga+V+Ind+Prt+3Sg => Unexpected results: flúg

[3/5][PASS] flúgva+V+Ind+Prt+3Sg => fleyg
[3/5][FAIL] flúgva+V+Ind+Prt+3Sg => Unexpected results: flúg

V-s47x19_gt-norm.yaml

[1/4][PASS] svimja+V+Inf => svimja
[1/4][FAIL] svimja+V+Inf => Unexpected results: svimjja, svimjimja
[2/4][PASS] svimja+V+Ind+Prs+3Sg => svimur
[2/4][FAIL] svimja+V+Ind+Prs+3Sg => Unexpected results: svimjur, svimjimur
[3/4][PASS] svimja+V+Ind+Prt+3Sg => svam
[3/4][FAIL] svimja+V+Ind+Prt+3Sg => Unexpected results: svimjam
[4/4][PASS] svimja+V+Ind+Prt+Pl => svumu
[4/4][FAIL] svimja+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: svimjdu, svimjumu

V-s52x30_gt-norm.yaml

[2/5][PASS] veva+V+Ind+Prs+3Sg => vevur
[2/5][FAIL] veva+V+Ind+Prs+3Sg => Unexpected results: vevar
[4/5][PASS] veva+V+Ind+Prt+Pl => vóvu
[4/5][FAIL] veva+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: vevaðu
[5/5][PASS] veva+V+Sup => vovið
[5/5][FAIL] veva+V+Sup => Unexpected results: vevað

V-s58_gt-norm.yaml

[2/5][PASS] mala+V+Ind+Prs+3Sg => melur
[2/5][FAIL] mala+V+Ind+Prs+3Sg => Unexpected results: malir
[4/5][PASS] mala+V+Ind+Prt+Pl => mólu
[4/5][FAIL] mala+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: maldu
[5/5][PASS] mala+V+Sup => malið
[5/5][FAIL] mala+V+Sup => Unexpected results: malt

V-s66_gt-norm.yaml

Genereringsfeil

[2/4][PASS] biðja+V+Ind+Prs+3Sg => biður
[2/4][FAIL] biðja+V+Ind+Prs+3Sg => Missing results: bað

Analysefeil

[3/5][FAIL] bað => Missing results: biðja+V+Ind+Prs+3Sg

V-s68_gt-norm.yaml

Genereringsfeil

[2/5][PASS] hvørva+V+Ind+Prs+3Sg => hvørvir
[2/5][FAIL] hvørva+V+Ind+Prs+3Sg => Unexpected results: hvørvur
[3/5][PASS] hvørva+V+Ind+Prt+Sg => hvørvdi
[3/5][FAIL] hvørva+V+Ind+Prt+Sg => Missing results: hvørvdu
[4/5][PASS] hvørva+V+Sup => hvørvt
[4/5][FAIL] hvørva+V+Sup => Unexpected results: horvið, hvorvið

Analysefeil

[4/6][FAIL] hvørvdu => Missing results: hvørva+V+Ind+Prt+Sg

V-s6x30_gt-norm.yaml; popd

[3/6][PASS] vanyrða+V+Ind+Prt+Sg => vanyrdi
[3/6][FAIL] vanyrða+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: vanyrðaði
[4/6][PASS] vanyrða+V+Ind+Prt+Pl => vanyrdu
[4/6][FAIL] vanyrða+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: vanyrðaðu
[5/6][PASS] vanyrða+V+Sup => vanyrt
[5/6][FAIL] vanyrða+V+Sup => Unexpected results: vanyrðað
[6/6][PASS] vanyrða+V+PrfPrc => vanyrdur
[6/6][FAIL] vanyrða+V+PrfPrc => Unexpected results: vanyrðaður

V-s70_gt-norm.yaml

[4/6][PASS] siga+V+Ind+Prt+Pl => søgdu
[4/6][FAIL] siga+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: søgðu

V-s70_gt-norm.yaml; popd

[4/6][PASS] siga+V+Ind+Prt+Pl => søgdu
[4/6][FAIL] siga+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: søgðu

V-s73_gt-norm.yaml; popd

[1/6][PASS] læa+V+Inf => læa
[1/6][FAIL] læa+V+Inf => Unexpected results: lælæa
[2/6][PASS] læa+V+Ind+Prs+3Sg => læar
[2/6][FAIL] læa+V+Ind+Prs+3Sg => Unexpected results: lælærur
[3/6][PASS] læa+V+Ind+Prt+Sg => læaði
[3/6][FAIL] læa+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: lælædi
[4/6][PASS] læa+V+Ind+Prt+Pl => læaðu
[4/6][FAIL] læa+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: lælædu
[5/6][PASS] læa+V+Sup => læað
[5/6][FAIL] læa+V+Sup => Unexpected results: lælæðað, lælæiðað
[6/6][PASS] læa+V+PrfPrc => læaður
[6/6][FAIL] læa+V+PrfPrc => Unexpected results: lælæðaður, lælæiðaður

V-s7_gt-norm.yaml

[2/3][PASS] rista+V+Ind+Prs+3Sg => ristir
[2/3][FAIL] rista+V+Ind+Prs+3Sg => Unexpected results: ristar
[3/3][PASS] rista+V+Sup => rist
[3/3][FAIL] rista+V+Sup => Unexpected results: ristað

V-s8x30_gt-norm.yaml

[1/4][PASS] glimma+V+Ind+Prt+Sg => glimdi
[1/4][FAIL] glimma+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: glimmaði
[2/4][PASS] glimma+V+Ind+Prt+Pl => glimdu
[2/4][FAIL] glimma+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: glimmaðu
[3/4][PASS] glimma+V+Sup => glimt
[3/4][FAIL] glimma+V+Sup => Unexpected results: glimmað
[4/4][PASS] glimma+V+PrfPrc => glimdur
[4/4][FAIL] glimma+V+PrfPrc => Unexpected results: glimmaður

V-s9_gt-norm.yaml

[6/6][FAIL] klippa+v1+V+PrfPrc => Missing results: kliptur
[6/6][FAIL] klippa+v1+V+PrfPrc => Unexpected results: klipdur

V-s9x30_gt-norm.yaml

Genereringsfeil

[6/6][PASS] stilla+V+PrfPrc => stillaður
[6/6][FAIL] stilla+V+PrfPrc => Missing results: stiltur
[6/6][FAIL] stilla+V+PrfPrc => Unexpected results: stildur

Analysefeil

[10/11][FAIL] stiltur => Missing results: stilla+V+PrfPrc

V-verbs_gt-norm.yaml

Genereringsfeil:

[ 219/4484][PASS] bjóða+V+Ind+Prt+3Sg => beyð
[ 219/4484][FAIL] bjóða+V+Ind+Prt+3Sg => Missing results: bjóðaði
[ 219/4484][FAIL] bjóða+V+Ind+Prt+3Sg => Unexpected results: búði
--
[ 221/4484][PASS] bjóða+V+PrfPrc => bjóðaður
[ 221/4484][FAIL] bjóða+V+PrfPrc => Missing results: boðin
--
[ 222/4484][PASS] bjóða+V+Sup => bjóðað
[ 222/4484][FAIL] bjóða+V+Sup => Missing results: boðið
[ 222/4484][FAIL] bjóða+V+Sup => Unexpected results: bóðið
--
[ 333/4484][PASS] bróta+V+Ind+Prt+3Sg => breyt
[ 333/4484][FAIL] bróta+V+Ind+Prt+3Sg => Unexpected results: brót
--
[ 366/4484][PASS] bíta+V+Ind+Prt+3Sg => beit
[ 366/4484][FAIL] bíta+V+Ind+Prt+3Sg => Unexpected results: bít
--
[ 465/4484][PASS] doyða+V+Ind+Prt+Pl => doyddu
[ 465/4484][FAIL] doyða+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: doyðu
--
[ 476/4484][PASS] drifta+V+Ind+Prt+Pl => driftaðu
[ 476/4484][FAIL] drifta+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: drifttu
--
[ 477/4484][PASS] drifta+V+Ind+Prt+Sg => driftaði
[ 477/4484][FAIL] drifta+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: driftti
--
[ 479/4484][PASS] drifta+V+PrfPrc => driftaður
[ 479/4484][FAIL] drifta+V+PrfPrc => Unexpected results: driftdur
--
[ 584/4484][PASS] elda+V+Ind+Prt+Pl => eldaðu
[ 584/4484][FAIL] elda+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: elddu
--
[ 585/4484][PASS] elda+V+Ind+Prt+Sg => eldaði
[ 585/4484][FAIL] elda+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: elddi
--
[ 587/4484][PASS] elda+V+PrfPrc => eldaður
[ 587/4484][FAIL] elda+V+PrfPrc => Unexpected results: elddur
--
[ 588/4484][PASS] elda+V+Sup => eldað
[ 588/4484][FAIL] elda+V+Sup => Unexpected results: eldt
--
[ 595/4484][PASS] elta+V+Ind+Prs+3Sg => eltir
[ 596/4484][FAIL] elta+V+Ind+Prt+Sg => Missing results: eldi
[ 596/4484][FAIL] elta+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: eltti
--
[ 837/4484][PASS] flúga+V+Ind+Prt+3Sg => fleyg
[ 837/4484][FAIL] flúga+V+Ind+Prt+3Sg => Unexpected results: flúg
--
[ 842/4484][PASS] flúgva+V+Ind+Prt+3Sg => fleyg
[ 842/4484][FAIL] flúgva+V+Ind+Prt+3Sg => Unexpected results: flúg
--
[1063/4484][PASS] fúka+V+Ind+Prt+3Sg => feyk
[1063/4484][FAIL] fúka+V+Ind+Prt+3Sg => Unexpected results: fúk
--
[1177/4484][PASS] glotta+V+Ind+Prt+Sg => glottaði
[1177/4484][FAIL] glotta+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: glotti
--
[1179/4484][PASS] glotta+V+PrfPrc => glottaður
[1179/4484][FAIL] glotta+V+PrfPrc => Unexpected results: glotdur
--
[1527/4484][PASS] hvørva+V+Ind+Prs+3Sg => hvørvur
[1527/4484][FAIL] hvørva+V+Ind+Prs+3Sg => Missing results: hvarv
[1527/4484][FAIL] hvørva+V+Ind+Prs+3Sg => Unexpected results: hvørvir
--
[1528/4484][PASS] hvørva+V+Ind+Prt+Pl => hvurvu
[1528/4484][FAIL] hvørva+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: hvørvdu
--
[1530/4484][PASS] hvørva+V+Sup => hvorvið
[1530/4484][FAIL] hvørva+V+Sup => Unexpected results: hvørvt
--
[1577/4484][PASS] hætta+V+Ind+Prt+Sg => hættaði
[1577/4484][FAIL] hætta+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: hætti
--
[1579/4484][PASS] hætta+V+PrfPrc => hættaður
[1579/4484][FAIL] hætta+V+PrfPrc => Unexpected results: hætdur
--
[1595/4484][PASS] hótta+V+Ind+Prt+Sg => hóttaði
[1595/4484][FAIL] hótta+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: hótti
--
[1597/4484][PASS] hótta+V+PrfPrc => hóttaður
[1597/4484][FAIL] hótta+V+PrfPrc => Unexpected results: hótdur
--
[1711/4484][PASS] kapptelva+V+PrfPrc => kapptelvaður
[1712/4484][FAIL] kapptelva+V+Sup => Missing results: kapptelvað‚ kapptelvt
[1712/4484][FAIL] kapptelva+V+Sup => Unexpected results: kapptelvað, kapptelvt
--
[1756/4484][PASS] kippa+V+Ind+Prt+Sg => kippaði
[1756/4484][FAIL] kippa+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: kipti
--
[1758/4484][PASS] kippa+V+PrfPrc => kippaður
[1758/4484][FAIL] kippa+V+PrfPrc => Unexpected results: kipdur
--
[1780/4484][PASS] kleppa+V+Ind+Prt+Sg => kleppaði
[1780/4484][FAIL] kleppa+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: klepti
--
[1782/4484][PASS] kleppa+V+PrfPrc => kleppaður
[1782/4484][FAIL] kleppa+V+PrfPrc => Unexpected results: klepdur
--
[1816/4484][PASS] kneppa+V+Ind+Prt+Sg => kneppaði
[1816/4484][FAIL] kneppa+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: knepti
--
[1818/4484][PASS] kneppa+V+PrfPrc => kneppaður
[1818/4484][FAIL] kneppa+V+PrfPrc => Unexpected results: knepdur
--
[1929/4484][PASS] kvetta+V+Ind+Prt+Pl => kvuttu
[1929/4484][FAIL] kvetta+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: kvetdu
--
[1934/4484][PASS] kvinka+V+Ind+Prt+Sg => kvinkaði
[1934/4484][FAIL] kvinka+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: kvinkti
--
[1936/4484][PASS] kvinka+V+PrfPrc => kvinkaður
[1936/4484][FAIL] kvinka+V+PrfPrc => Unexpected results: kvinkdur
--
[1963/4484][PASS] kylla+V+Ind+Prt+Pl => kyltu
[1964/4484][FAIL] kylla+V+Ind+Prt+Sg => Missing results: kyldi
[1964/4484][FAIL] kylla+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: kylti
--
[2082/4484][PASS] lissa+V+Ind+Prt+Sg => lissaði
[2082/4484][FAIL] lissa+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: listi
--
[2084/4484][PASS] lissa+V+PrfPrc => lissaður
[2084/4484][FAIL] lissa+V+PrfPrc => Unexpected results: lisdur
--
[2085/4484][PASS] lissa+V+Sup => lissað
[2085/4484][FAIL] lissa+V+Sup => Unexpected results: list
--
[2209/4484][PASS] løna+V+Ind+Prt+Sg => lønaði
[2209/4484][FAIL] løna+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: lønti
--
[2211/4484][PASS] løna+V+PrfPrc => lønaður
[2211/4484][FAIL] løna+V+PrfPrc => Unexpected results: løndur
--
[2244/4484][PASS] mala+V+Ind+Prs+3Sg => malir
[2244/4484][FAIL] mala+V+Ind+Prs+3Sg => Unexpected results: melur
--
[2245/4484][PASS] mala+V+Ind+Prt+Pl => maldu
[2245/4484][FAIL] mala+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: mólu
--
[2249/4484][PASS] mala+V+Sup => malt
[2249/4484][FAIL] mala+V+Sup => Unexpected results: malið
--
[2351/4484][PASS] misunna+V+Ind+Prt+Sg => misunnaði
[2351/4484][FAIL] misunna+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: misunti
--
[2353/4484][PASS] misunna+V+PrfPrc => misunnaður
[2353/4484][FAIL] misunna+V+PrfPrc => Unexpected results: misundur
--
[2391/4484][PASS] mæla+V+Ind+Prt+Sg => mældi
[2391/4484][FAIL] mæla+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: mælti
--
[2397/4484][PASS] mótmæla+V+Ind+Prt+Sg => mótmældi
[2397/4484][FAIL] mótmæla+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: mótmælti
--
[2439/4484][PASS] nenna+V+Ind+Prt+Sg => nennaði
[2439/4484][FAIL] nenna+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: nenti
--
[2441/4484][PASS] nenna+V+PrfPrc => nennaður
[2441/4484][FAIL] nenna+V+PrfPrc => Unexpected results: nendur
--
[2737/4484][PASS] ringa+V+Ind+Prt+Pl => ringaðu
[2737/4484][FAIL] ringa+V+Ind+Prt+Pl => Missing results: ringaði
[2737/4484][FAIL] ringa+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: ringdu
--
[2739/4484][PASS] ringa+V+PrfPrc => ringaður
[2739/4484][FAIL] ringa+V+PrfPrc => Unexpected results: ringdur
--
[2747/4484][PASS] rippa+V+Ind+Prt+Sg => rippaði
[2747/4484][FAIL] rippa+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: ripti
--
[2749/4484][PASS] rippa+V+PrfPrc => rippaður
[2749/4484][FAIL] rippa+V+PrfPrc => Unexpected results: ripdur
--
[2751/4484][PASS] rista+V+Ind+Prs+3Sg => ristar
[2751/4484][FAIL] rista+V+Ind+Prs+3Sg => Unexpected results: ristir
--
[2752/4484][PASS] rista+V+Ind+Prt+Pl => ristaðu
[2752/4484][FAIL] rista+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: ristu
--
[2753/4484][PASS] rista+V+Ind+Prt+Sg => ristaði
[2753/4484][FAIL] rista+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: risti
--
[2755/4484][PASS] rista+V+PrfPrc => ristaður
[2755/4484][FAIL] rista+V+PrfPrc => Unexpected results: ristdur
--
[2756/4484][PASS] rista+V+Sup => ristað
[2756/4484][FAIL] rista+V+Sup => Unexpected results: rist
--
[2813/4484][PASS] rána+V+Ind+Prt+Sg => ránaði
[2813/4484][FAIL] rána+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: ránti
--
[2815/4484][PASS] rána+V+PrfPrc => ránaður
[2815/4484][FAIL] rána+V+PrfPrc => Unexpected results: rándur
--
[2855/4484][PASS] rætta+V+Ind+Prt+Sg => rættaði
[2855/4484][FAIL] rætta+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: rætti
--
[2857/4484][PASS] rætta+V+PrfPrc => rættaður
[2857/4484][FAIL] rætta+V+PrfPrc => Unexpected results: rætdur
--
[2871/4484][PASS] rógva+V+Ind+Prs+3Sg => rógvar
[2871/4484][FAIL] rógva+V+Ind+Prs+3Sg => Unexpected results: rørur
--
[2872/4484][PASS] rógva+V+Ind+Prt+Pl => rógvaðu
[2872/4484][FAIL] rógva+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: róaðu
--
[2873/4484][PASS] rógva+V+Ind+Prt+Sg => rógvaði
[2873/4484][FAIL] rógva+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: róaði
--
[3016/4484][PASS] siga+V+Ind+Prt+Pl => søgdu
[3016/4484][FAIL] siga+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: søgðu
--
[3039/4484][PASS] skaða+V+Ind+Prt+Pl => skaddu
[3039/4484][FAIL] skaða+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: skaðaðu
--
[3040/4484][PASS] skaða+V+Ind+Prt+Sg => skaddi
[3040/4484][FAIL] skaða+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: skaðaði
--
[3042/4484][PASS] skaða+V+PrfPrc => skaddur
[3042/4484][FAIL] skaða+V+PrfPrc => Unexpected results: skaðaður
--
[3043/4484][PASS] skaða+V+Sup => skatt
[3043/4484][FAIL] skaða+V+Sup => Unexpected results: skaðað
--
[3071/4484][PASS] skerda+V+Ind+Prt+Pl => skerdaðu
[3071/4484][FAIL] skerda+V+Ind+Prt+Pl => Missing results: skerdaði
[3071/4484][FAIL] skerda+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: skerddu
--
[3073/4484][PASS] skerda+V+PrfPrc => skerdaður
[3073/4484][FAIL] skerda+V+PrfPrc => Unexpected results: skerddur
--
[3074/4484][PASS] skerda+V+Sup => skerdað
[3074/4484][FAIL] skerda+V+Sup => Unexpected results: skerdt
--
[3101/4484][PASS] skjóla+V+Ind+Prt+Sg => skjólaði
[3101/4484][FAIL] skjóla+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: skjólti
--
[3103/4484][PASS] skjóla+V+PrfPrc => skjólaður
[3103/4484][FAIL] skjóla+V+PrfPrc => Unexpected results: skjóldur

[3140/4484][PASS] skreppa+V+Ind+Prt+Sg => skreppaði
[3140/4484][FAIL] skreppa+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: skrepti

[3142/4484][PASS] skreppa+V+PrfPrc => skreppaður
[3142/4484][FAIL] skreppa+V+PrfPrc => Unexpected results: skrepdur


[3317/4484][PASS] smíla+V+Ind+Prt+Sg => smílaði
[3317/4484][FAIL] smíla+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: smílti

[3319/4484][PASS] smíla+V+PrfPrc => smílaður
[3319/4484][FAIL] smíla+V+PrfPrc => Unexpected results: smíldur

[3504/4484][PASS] stilla+V+Ind+Prt+Sg => stillaði
[3504/4484][FAIL] stilla+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: stilti

[3506/4484][PASS] stilla+V+PrfPrc => stillaður
[3506/4484][FAIL] stilla+V+PrfPrc => Unexpected results: stildur

[3576/4484][FAIL] støða+V+Ind+Prs+3Sg => Missing results: støðar.støðir
[3576/4484][FAIL] støða+V+Ind+Prs+3Sg => Unexpected results: støðar, støðir

[3606/4484][PASS] svimja+V+Ind+Prs+3Sg => svimur
[3606/4484][FAIL] svimja+V+Ind+Prs+3Sg => Unexpected results: svimjimur, svimjur

[3607/4484][PASS] svimja+V+Ind+Prt+3Sg => svam
[3607/4484][FAIL] svimja+V+Ind+Prt+3Sg => Unexpected results: svimjam

[3608/4484][PASS] svimja+V+Ind+Prt+Pl => svumu
[3608/4484][FAIL] svimja+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: svimjumu, svimjdu

[3609/4484][PASS] svimja+V+Inf => svimja
[3609/4484][FAIL] svimja+V+Inf => Unexpected results: svimjja, svimjimja

[3610/4484][PASS] svimja+V+Sup => svomið
[3610/4484][FAIL] svimja+V+Sup => Unexpected results: svimjt, svimjomið

[3617/4484][PASS] svíkja+V+Ind+Prs+3Sg => svíkur
[3617/4484][FAIL] svíkja+V+Ind+Prs+3Sg => Unexpected results: svíkjir, svíkjur

[3618/4484][PASS] svíkja+V+Ind+Prt+3Sg => sveik
[3618/4484][FAIL] svíkja+V+Ind+Prt+3Sg => Unexpected results: svík, svíkj, sveikj

[3619/4484][PASS] svíkja+V+Ind+Prt+Pl => sviku
[3619/4484][FAIL] svíkja+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: svíkjtu, svikju

[3620/4484][PASS] svíkja+V+Inf => svíkja
[3620/4484][FAIL] svíkja+V+Inf => Unexpected results: svíkjja

[3621/4484][PASS] svíkja+V+Sup => svikið
[3621/4484][FAIL] svíkja+V+Sup => Unexpected results: svikjið, svíkjt

[3622/4484][PASS] svølta+V+Ind+Prs+3Sg => svøltar
[3622/4484][PASS] svølta+V+Ind+Prs+3Sg => svøltir

[3623/4484][PASS] svølta+V+Ind+Prt+Pl => svøltaðu
[3623/4484][FAIL] svølta+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: svølttu

[3624/4484][PASS] svølta+V+Ind+Prt+Sg => svøltaði
[3624/4484][FAIL] svølta+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: svøltti

[3626/4484][PASS] svølta+V+PrfPrc => svøltaður
[3626/4484][FAIL] svølta+V+PrfPrc => Unexpected results: svøldur

[3660/4484][PASS] sætta+V+Ind+Prt+Sg => sættaði
[3660/4484][FAIL] sætta+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: sætti

[3662/4484][PASS] sætta+V+PrfPrc => sættaður
[3662/4484][FAIL] sætta+V+PrfPrc => Unexpected results: sætdur

[3762/4484][PASS] tilmæla+V+Ind+Prt+Sg => tilmældi
[3762/4484][FAIL] tilmæla+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: tilmælti

[3818/4484][PASS] trámæla+V+Ind+Prt+Sg => trámældi
[3818/4484][FAIL] trámæla+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: trámælti

[4015/4484][PASS] ummæla+V+Ind+Prt+Sg => ummældi
[4015/4484][FAIL] ummæla+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: ummælti

[4051/4484][PASS] unna+V+Ind+Prt+Sg => unnaði
[4051/4484][FAIL] unna+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: unti

[4053/4484][PASS] unna+V+PrfPrc => unnaður
[4053/4484][FAIL] unna+V+PrfPrc => Unexpected results: undur

[4126/4484][PASS] vanyrða+V+Ind+Prt+Pl => vanyrdu
[4126/4484][FAIL] vanyrða+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: vanyrðaðu

[4127/4484][PASS] vanyrða+V+Ind+Prt+Sg => vanyrdi
[4127/4484][FAIL] vanyrða+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: vanyrðaði

[4129/4484][PASS] vanyrða+V+PrfPrc => vanyrdur
[4129/4484][FAIL] vanyrða+V+PrfPrc => Unexpected results: vanyrðaður

[4130/4484][PASS] vanyrða+V+Sup => vanyrt
[4130/4484][FAIL] vanyrða+V+Sup => Unexpected results: vanyrðað

[4143/4484][PASS] varða+V+Ind+Prt+Pl => vardu
[4143/4484][FAIL] varða+V+Ind+Prt+Pl => Unexpected results: varðaðu

[4144/4484][PASS] varða+V+Ind+Prt+Sg => vardi
[4144/4484][FAIL] varða+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: varðaði

[4146/4484][PASS] varða+V+PrfPrc => vardur
[4146/4484][FAIL] varða+V+PrfPrc => Unexpected results: varðaður

[4147/4484][PASS] varða+V+Sup => vart
[4147/4484][FAIL] varða+V+Sup => Unexpected results: varðað

[4196/4484][FAIL] velta+V+Ind+Prt+Sg => Missing results: veldi
[4196/4484][FAIL] velta+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: veltti

[4226/4484][PASS] villa+V+Ind+Prt+Sg => villaði
[4226/4484][FAIL] villa+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: vilti

[4228/4484][PASS] villa+V+PrfPrc => villaður
[4228/4484][FAIL] villa+V+PrfPrc => Unexpected results: vildur

[4244/4484][PASS] virðisløna+V+Ind+Prt+Sg => virðislønaði
[4244/4484][FAIL] virðisløna+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: virðislønti

[4246/4484][PASS] virðisløna+V+PrfPrc => virðislønaður
[4246/4484][FAIL] virðisløna+V+PrfPrc => Unexpected results: virðisløndur

[4262/4484][PASS] viðmæla+V+Ind+Prt+Sg => viðmældi
[4262/4484][FAIL] viðmæla+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: viðmælti

[4310/4484][PASS] ynna+V+Ind+Prt+Sg => ynnaði
[4310/4484][FAIL] ynna+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: ynti

[4312/4484][PASS] ynna+V+PrfPrc => ynnaður
[4312/4484][FAIL] ynna+V+PrfPrc => Unexpected results: yndur

[4316/4484][PASS] yppa+V+Ind+Prt+Sg => yppaði
[4316/4484][FAIL] yppa+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: ypti

[4318/4484][PASS] yppa+V+PrfPrc => yppaður
[4318/4484][FAIL] yppa+V+PrfPrc => Unexpected results: ypdur

[4344/4484][PASS] ámæla+V+Ind+Prt+Sg => ámældi
[4344/4484][FAIL] ámæla+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: ámælti

[4405/4484][PASS] øna+V+Ind+Prt+Sg => ønaði
[4405/4484][FAIL] øna+V+Ind+Prt+Sg => Unexpected results: ønti

[4407/4484][PASS] øna+V+PrfPrc => ønaður
[4407/4484][FAIL] øna+V+PrfPrc => Unexpected results: øndur

Analysefeil:

[ 245/4824][FAIL] bjóðaði => Missing results: bjóða+V+Ind+Prt+3Sg

[ 248/4824][FAIL] boðin => Missing results: bjóða+V+PrfPrc

[ 250/4824][FAIL] boðið => Missing results: bjóða+V+Sup

[ 634/4824][FAIL] eldi => Missing results: elta+V+Ind+Prt+Sg

[1615/4824][FAIL] hvarv => Missing results: hvørva+V+Ind+Prs+3Sg

[1820/4824][FAIL] kapptelvað‚ kapptelvt => Missing results: kapptelva+V+Sup

[2078/4824][FAIL] kyldi => Missing results: kylla+V+Ind+Prt+Sg

[2902/4824][FAIL] ringaði => Missing results: ringa+V+Ind+Prt+Pl

[3260/4824][FAIL] skerdaði => Missing results: skerda+V+Ind+Prt+Pl

[3812/4824][FAIL] støðar.støðir => Missing results: støða+V+Ind+Prs+3Sg

[4491/4824][PASS] veldi => vella+V+Ind+Prt+Sg
[4491/4824][FAIL] veldi => Missing results: velta+V+Ind+Prt+Sg