phonology-morphology

MorpAhophonological rules for Bokmål

Rule section

Change -er stem to -ar in Nynorsk

e Deletion

 • teaterX1>et
 • teat0r0>et
 • modenX1>e
 • mod0n0>e
 • reparere>Q3te
 • reparer0>0te
 • *modenX1>e (is not standard language)
 • *moden0>e (is not standard language)
 • hare>er
 • har0>er
 • viktig>est
 • viktig>0st

Consonant shortening before deletion

 • sikkerX1>e
 • sik00r0>e

Geminate deletion in front of -t and -d

 • kalle>Q3te
 • kal00>0te
 • lykk0esQ1
 • lyk0tes0
 • all>Q3t
 • al0>0t
 • bygge>Q3de
 • byg00>0de

Delete foreign vowel

 • kollegaX2>er
 • kolleg00>er

Delete r

Delete m

Umlaut

um Deletion 1

 • museumX5>er
 • muse000>er

t weakening

 • oppskjørtetX6>e
 • oppskjørted0>e

Double t deletion

 • svart>t
 • svart>0
 • presentere%>Q3t
 • presenter0>0t

Insert t in passives

Clitic after s-final

 • *a (is not standard language)
 • *b (is not standard language)