Nordsamiske FSTar

Oversyn

Her er eit oversyn over fst-ane som skal bli kompilert og eigenskapane deira.

 • Bortfiltrering av strenger: Dial/- og Use/NG filtreres bort bare for generator-mt-gt-norm og generator-oahpa-gt-restr . Err/Orth og Err/Lex filtreres bort for alle norm-analysatorer og -generatorer. Use/MT filtreres bort for alle bortsett fra for Apertium. Selve taggen skal ikke vises.
 • MWE er lagt til entryer som skal beholdes som multiwords under preprosessering. Taggen skal ikke være synlig i noen FSTer.
 • De andre taggene, pluss Err/Orth-varianter og Err/Lex, er synlige eller usynlige i de forskjellige applikasjonene. Hensikten er å skille varianter fra hverandre, eller å gi semantisk, grammatisk eller uttale-informasjon, eller å skille lemmaer fra hverandre som er homonyme i grunnform.
 • NDS analyseres online med analyser-dict-gt-desc, og genereres med generator-dict-gt-norm. I ordbøkene trenger vi tagger som Hom, G3 for å velge riktig oversetting til lemmaene, og vi vil ha tagger synlige for å kunne velge hvilke former vi vil ha med i miniparadigmene: dictionarywork
 • VD-dict genereres med generator-dict-gt-norm. I ordbøkene trenger vi tagger som Hom, G3 for å velge riktig oversetting til lemmaene, og vi vil ha tagger synlige for å kunne velge hvilke former vi vil ha med i miniparadigmene: dictionarywork
 • For disambiguering til Korp og web-setningsanalyse og liknende, analyseres med analyser-disamb-gt-desc, fordi vi trenger semantiske tagger for disambiguering, og tagger som Hom, G3 for å velge riktig lemma. Allegro, Err/Orth-varianter og Err/Lex kan også være til hjelp ved disambiguering.
 • For Oahpa generes generator-oahpa-gt-restr for hver dialekt og generator-oahpa-gt-norm som fungerer som fasit, og her skal alle normative former være med sammen med tagger som Hom, G3 osv. for å skille mellom lemmaene. Vi trenger Allegro for å kunne filtrere ut denne formen. For Oahpa genereres også ped-sme.fst i egen error-gt-branchen, og den brukes for analyse av studentenes input i Sahka og Vasta. Den er ikke dokumentert her.
 • web ønsker vi å gi morfologisk analyse til brukeren med minst mulig ekstratagger, slik at det blir ryddigst mulig for brukeren. Men her vil vi ha Err/Orth og Err/Lex synlig slik at brukeren ser om former er normativ. For at dette skal fungere, må dubletter med samme analyse, men hvor den ene har Err/-tag, fjernes, evt med vislcg3-fil.

Analysatorar

alias *.fst FST synlege Usynlege Merknader Status
- analyser-raw-gt-desc alle bortsett frå MWE MWE MWE blir berre brukt i preprosessoren, aldri i fst-samanhang -
- analyser-dict-gt-desc NomAg (sme), G3 (sme), G7 (sme), Hom1 (sma), Hom2 (sma), vN, Coll, Use/NGminip, Allegro (sme) Sem/-taggar, OLang/*, MWE v1-vN - N = 24 NGminip må testast
- analyser-dict-gt-desc-mobile 1) NomAg (sme), G3 (sme), G7 (sme), Hom1 (sma), Hom2 (sma), vN, Coll, Use/NGminip, Allegro (sme) Sem/-taggar, OLang/*, MWE v1-vN - N = 24 NGminip må testast
smX-norm.fst analyser-gt-norm NomAg (sme), G3 (sme), G7 (sme), Hom1 (sma), Hom2 (sma), Coll, vN Sem/-taggar, OLang/*, MWE, Use/NGminip, Allegro (sme) v1-vN - N = 24 NGminip må testast
- analyser-oahpa-gt-norm NomAg (sme), G3 (sme), G7 (sme), Hom1 (sma), Hom2 (sma), Coll Sem/-taggar, OLang/*, MWE, Use/NGminip, Allegro (sme), vN v1-vN - N = 24. Fst for testing, parallell til generatoren NGminip må testast

analyser-dict-gt-desc-mobile er kompilert med orthography/spellrelax-mobile-keyboard.regex i tillegg til den vanlege spellrelax.regex.

Morfologisk analyse presentert på web vs. til disambiguering:

alias *.fst FST synlege Usynlege Status
smX-site.fst (smX.fst) analyser-gt-desc Err/Orth, Err/Lex, +vN Sem/-taggar Ferdig
smX-dis.fst analyser-disamb-gt-desc Err/Orth, Err/Lex, Sem/-taggar, Allegro +vN Ferdig

Generatorar

alias *.fst FST obligatoriske valgfrie
ismX generator-gt-desc - IV, TV, vN, Coll, Allegro (sme), Use/NGminip, NomAg (sme), G3 (sme), G7 (sme), Hom1 (sma), Hom2 (sma)
ismX.norm generator-gt-norm - IV, TV, vN, Coll, Allegro (sme), Use/NGminip, NomAg (sme), G3 (sme), G7 (sme), Hom1 (sma), Hom2 (sma)
- generator-dict-gt-norm NomAg (sme), G3 (sme), G7 (sme), Hom1 (sma), Hom2 (sma), vN, Coll, Use/NGminip, Allegro (sme) IV, TV
- generator-oahpa-gt-norm NomAg (sme), G3 (sme), G7 (sme), Hom1 (sma), Hom2 (sma), Coll IV, TV, vN, Allegro (sme), Use/NGminip
- generator-oahpa-gt-restr_GG = generator-oahpa-gt-norm + Allegro men strengar med Use/NG og Dial/-GG skal ikke med i kompileringa (sme)
- generator-oahpa-gt-restr_KJ = generator-oahpa-gt-norm + Allegro men strengar med Use/NG og Dial/-KJ skal ikke med i kompileringa (sme)
- generator-oahpa-gt-restr_SH = generator-oahpa-gt-norm men strengar med Use/NG og Dial/-SH skal ikke med i kompileringa (sma)
- generator-oahpa-gt-restr_L = generator-oahpa-gt-norm men strengar med Use/NG og Dial/-L skal ikke med i kompileringa (sma)

Dialekt-fst-ane er no implementerte. Dei må testast slik at vi veit at dei fungerer som dei skal.

Ferdige FST-ar

FST-namn Tag-merknader m.m.
analyser-mt-apertium-desc.sma Sem/-tagger for sme-sma, filtrert mot bidix (gjort på Apertium-sida)
analyser-mt-apertium-desc.smj Sem/-tagger for sme-smj, filtrert mot bidix (gjort på Apertium-sida)
generator-mt-apertium-norm uten Sem/tagger
analyser-mt-gt-desc.sma GT-taggar
analyser-mt-gt-desc.smj --"--
generator-mt-gt-norm --"--
analyser-mt-gt-desc grunnlag for .sma og .smj
analyser-raw-gt-desc testa, verkar ok
analyser-dict-gt-desc testa, verkar ok
analyser-dict-gt-desc-mobile testa, verkar ok
analyser-gt-norm testa, verkar ok
analyser-oahpa-gt-norm testa, verkar ok
analyser-gt-desc testa, verkar ok
analyser-disamb-gt-desc testa, verkar ok
generator-gt-desc testa, verkar ok
generator-gt-norm testa, verkar ok
generator-dict-gt-norm testa, verkar ok
generator-oahpa-gt-norm testa, verkar ok
generator-oahpa-gt-norm-dial_$DIAL testa, verkar ok

Dette burde vera alle fst-ar for alle formål som gjeld meir enn eitt språk.

Korleis kompilere i langs/sme

./configure

Eksempel på parameterverdiar:./configure --enable-dicts etc.

 • --enable-spellers build any/all spellers [default=no]
 • --enable-grammarchecker enable grammar checker [default=no]
 • --enable-dicts enable dictionary transducers [default=no]
 • --enable-oahpa enable all tranducers with adjective-oahpa.lexc file instead of adjective.lexc [default=no]
 • --enable-apertium enable apertium transducers [default=no]

(Shell-)skript som manglar

 • preprocess
 • Oppsett for dis-regresjonstesting mot gullstandard (gt/sme/script/)
 • mange andre skript skrive for sme
 • lookup2cg
 • look
 • mhrdis
 • ~/main/gt/script/init.d/lookup-init.sh

Notatar framover

 1. Sme til nyinfra
 2. Nyinfra-namn i /opt/smi etc.
 3. vurdering av 4x sme-lex
 4. Ny vurdering av error-greina (sme-L1 + sme-L2?)