Avgrense Avleiing

Sjå dette møtedokumentet (frå 23.4. 2020)

Her held vi fram frå møtet:

Konklusjon frå møtet

 • Vi skal endre +Comp og +Superl til +DerN+Der/Comp+A og +DerN+Der/Superl+A (nummeret på DerN må vi sjå på)
  • dette medfører endringer i filene for (signer når det er gjort)
   • NDS
   • Apertium
   • Gramchecker?
   • cgi paradigmegenerator
   • andre?
 • Vi bør observere og deretter forbetre 12345-grammatikken, og evt andre begrensninger
 • måtar å avgrensa derivasjonane på:
  • Bare for normativ HFST: ved hjelp av Der12345-grammatikken
  • For all analyse/generering: ved hjelp av fortsettingsleksikoner
  • For all analyse/generering: ved hjelp av diakritiske flagg som også fungerer på desc (Px er løst slik)
  • Leksikalisere selve derivasjonen, feks. buoremusvuohta
  • Leksikalisere derivasjoner som er utgangspunkt for nye derivasjoner
 • I smj endrer vi slik at på -dibme og -ahtes ikke får Comp og Superl (ahtes skal få nummer likt eller etter Comp/Superl)

Steg framover

 1. Legge Der/ til Comp/Superl
 2. Deretter dei andre stega ovafor

Derivasjoner som vi bør se på

Caritiv med komparativ, når brukes det?

I korp finnes noen få reelle eksempler (her trenges bedre disambiguering), så vi kunne ihvertfall begrense til bare leksikaliserte -heapme:

Logg over hva som blir gjort, med dato