Passive Verbs

Passive verb overview

Bisyllabic verbs

Active contlex Passive Prs Sg3 Prs Pl3 Neg / Imprt
aassâđ 2SYLL_AASSAD aassuđ ássoo ássojeh assuu
viežžâđ 2SYLL_VIEZZAD viežžuđ viäžžoo viäžžojeh viežžuu
spellâđ 2SYLL_SPELLAD spelluđ spiälloo spiällojeh spelluu
vihkâđ 2SYLL_VIHKAD vihkuđ vihkoo vihkojeh vihkuu
ettâđ 2SYLL_ETTAD ettuđ iättoo iättojeh ettuu
kavnâđ 2SYLL_KAVNAD kavnuđ kávnoo kávnojeh kavnuu
kalgâđ etc. kalguđ kálgoo kálgojeh kalguu
kulgâđ etc. kulguđ kolgoo kolgojeh kulguu
šoddâđ etc. šodduđ šaddoo šaddojeh šodduu
toollâđ etc. toolluđ tuálloo tuállojeh tolluu
oppâđ etc. oppuđ uáppoo uáppojeh oppuu
toohâđ etc. tohhuđ tahhoo tahhojeh tohhuu
kiessâđ etc. kiessuđ kiässoo kiässojeh kiessuu
vuollâđ etc. vuolluđ vuálloo vuállojeh vuolluu
luoikkâđ etc. luoikkuđ luáikkoo luáikkojeh luoikkuu
ruottâđ etc. ruottuđ ruáttoo ruáttojeh ruottuu
kalveđ etc. kolvuđ kalvoo kalvojeh kolvuu
jotteeđ etc. juuttuđ jottoo jottojeh juttuu
pahheeđ etc. pohhuđ pahhoo pahhojeh pohhuu
uáđđiđ etc. oođđuđ uáđđoo uáđđojeh ođđuu
uáiniđ etc. oinuđ uáinoo uáinojeh oinuu
čäälliđ etc. čaalluđ čálloo čállojeh čalluu
keessiđ etc. keessuđ kiässoo kiässojeh kessuu
pääččiđ etc. paaččuđ páččoo páččojeh paččuu
vyelgiđ etc. vuolguđ vuálgoo vuálgojeh vuolguu
vyeijiđ etc. vuoijuđ vuáijoo vuáijojeh vuoijuu
kuáivuđ etc. koivuđ kuáivoo kuáivojeh koivuu

- Bisyll -uđ-verbs: no passive for all verbs, especially frequentatives

Trisyllabic verbs

  • -skiđ / -liđ: no passive
  • -diđ: mom-freqventatives - no passive
Active Passive Prs Sg3 Prs Pl3 Neg / Imprt
meridiđ meriduđ meriduvvoo meriduvvojeh meriduu
tieđettiđ tieđettuđ tieđettuvvoo tieđettuvvojeh tieđettuu

Foursyllabic verbs

Active Passive Prs Sg3 Prs Pl3 Neg / Imprt
viärdádâllâđ viärdádâlluđ viärdádâlloo viärdádâllojeh viärdádâlluu
vajoidittiđ vajoidittuđ vajoidittoo vajoidittojeh vajoidittuu

Contracted verbs

Active Passive Prs Sg3 Prs Pl3 Neg / Imprt
čokkáđ čokkájuđ čokkájuvvoo čokkájuvvojeh čokkájuu
holhođ holhojuđ holhojuvvoo holhojuvvojeh holhojuu
rammuđ rámmojuđ rámmojuvvoo rámmojuvvojeh rámmojuu
-- tábáhtuđ tábáhtuvá tábáhtuveh tábáhtuu