course December2015

Kurs i Apertium-MT

Felles kurs for sme-smn, sme-sma, sme-smj

Tidspunkt:7-10. desember

Sted:Tromsø

Innhald:

 • Kva er MT, om prosjektet
 • Teknisk: Maskiner skal fungere
 • Metodisk: Arbeidsrutiner
 • Lingvistisk:
  • Arbeide med bidix
  • Arbeide med generering
  • Arbeide med MT-transfer (syntaks)

Forarbeid

 • Installere Apertium
 • Setje opp pending tests - på Apertium-wiki
 • Sikre oss at vi har eit fungerande system
 • Legge til tilgjengelig materiale i bidix-filene
 • Finne parallelltekstar for arbeid på kurset
 • Lage system og placeholdere for kursmateriale

Kurs i Apertium-MT

Felles kurs for sme-smn, sme-sma, sme-smj

Tidspunkt:7-10. desember

Sted:Tromsø

Innhald:

 • Teknisk: Maskiner skal fungere
 • Metodisk: Arbeidsrutiner
 • Lingvistisk:
  • Arbeide med bidix
  • Arbeide med generering
  • Arbeide med MT-transfer (syntaks)

Forarbeid

 • Installere Apertium
 • Setje opp pending tests - på Apertium-wiki
 • Sikre oss at vi har eit fungerande system
 • Legge til tilgjengelig materiale i bidix-filene
 • Finne parallelltekstar for arbeid på kurset
 • Lage system og placeholdere for kursmateriale

Notater:

Kursplan:

Dag 1

 • Kva er MT, om prosjektet ((web+wp) Trond)
 • Legge inn aliaser - Lene
 • Apertium i vårt system - Fran (gt+gt=ap)
 • Apertiums moduler - Fran
 • Apertiums tagger vs giellatekno/divvuns tagger, analyse - Lene
 • Apertiums kommandoer
  • apertium -d . sme-sma
  • apertium -d . sme-sma-TILLEGG (morph, biltrans, postchunk)
  • analyse, generering av morfologi hfst-proc sma-sme.automorf.hfst
 • Prøve å oversette tekst
 • Evaluering (Fran)
 • definere problemer (i hvilken modul) - Lene
 • Begynne å redigere bidix - Trond
  • presentation
  • Legge til ord, rette ord, fjerne linjer
  • Validere: make

Dag 2

 • Bidix: Arbeid i praksis (Trond)
  • Arbeid med grunnlag i tekst som ikke har parallell
  • Arbeid med grunnlag i parallelle tekster
 • Lexical selection - Trond/Fran (*eks)
 • Dynamisk sammensetning - Lene
 • Missinglist - Lene

Dag 3

 • Generering, hvordan tilpasse FSTer (Trond)
  • Lukka ordklasser
  • Ikke-samsvar i taggene i sme, smn, sma, smj
 • Derivasjoner (Lene)
 • Syntaks: kvasikode for transferregler (Lene)
  • Posisjon
  • Om hver posisjon: tag, lemma/sett av lemma (positiv/negativ)
  • Referanse til SL eller TL

Dag 4

 • Er problemet sme-disambiguering?
 • Pending tests og regresjonstester - wiki
 • Mer praktisk arbeid
 • Ny evaluering
 • Planlegge arbeidet videre, arbeidsdeling
 1. bidix -
  1. revisjon (smj?)
  2. bidix - frekvenssortering
  3. bidix - legge til ord fre frekvsortert missinglist
 2. leksikalsk seleksjon
 3. transfer

Etter kurset

 • temaundervisning med jevne mellomrom
 • kursuke nr. 2 (når?)
 • Mål
  • Akademisk: Publikasjoner (NFR, oss) (PhD)
  • Fungerende system (språksamfunnet, oss)
  • Milepæler for forskjellige bruksområder
   • Støttetekst
   • Redigerbar tekst
   • hva er viktigst
  • kontrastiv grammatikk
   • For artikkel: t.d. hjelpeverb
 • Arbeidsmetode
  • Konkret mål for sme2smX Spesifikt korpus samfunnsfag for mellomtrinnet, til redigerbar tekst