Hash List

Mo ráhkadit listtu

Mii ráhkadit hash-listtu fiillain mat leat otpt_dir-máhpas. Danne lea dehálaš ahte máhpas leat dušše ođđa fiillat.

 1. rm otpt_dir/* (sihko buot fiillaid)
 2. Generere jorgalusaid nugo čilgejuvvon dás: genereret jorgalusaid
 3. Čoakke buot sániid merkejuvvon #:
  cat otpt_dir/*|grep 'tg-amt'|cut -d">" -f2-|cut -d"<" -f1|sed 's/&gt;/>/g;'|sed 's/&lt;/</g;'|tr ' ' '\n'|grep '#'|tr -d '.,"!:'|sort|uniq -c|sort -nr > dev/hash-report.freq
  1. Seammá kommando lea maid vejolaš vuodjat skripta bokte:
   sh hash.sh
 4. less dev/hash-report.freq
 49 #guhti<prn><rel><pl><nom>
 48 #sámegiel<adj><attr>
 38 #giella<n><cmp_sgnom><cmp>
 36 #ietjá<prn><ind><attr>
 36 #ienebu<adj><attr> 

Mo iskat dáhpáhusaid

Don sáhtát juogo geahččat kommandolinnjás:

 • cat otpt_dir/* |less

Dahje don sáhtát ráhkádit ovtta stuorra html-fiila ja rahpat dan omd. Safaris.

 1. cat otpt_dir/* > buotfiillat.html
 2. open buotfiillat.html (åpnes i Safari)