161116

MT-Apertium

Lene, Fran, Trond

Saker

 • Lage motsatt versjoner av språkparene
 • Bug 2201
 • Harmonisering av kategoriar i t1x-filene

Motsatt versjoner

 • sma->sme, smj->sme, smn->sme fungerer
$ echo "Månnoeh aehtjieh gåetide båetiejimen." | apertium -d . sma-sme
Moai áhčit dáluide bođiime.

$ echo "Sámij årromguovllo gåhtjuduvvá Sábmen." | apertium -d . smj-sme
Sámiiguin ássanguovlu #gohčodit Sápmin.

Bug 2201

Vi diskuterte løsninger:

Francis legger inn i dix-filene definisjon av numeral som adjektiv som dekker tallene 1-39

  <e><re>([0-9]|[0-3][0-9]+)</re><p><l><s n="adj"/><s n="ord"/></l><r><s n="adj"/><s n="ord"/></r></p></e>

Vi ser på muligheta av å disambiguere sentence delimiter i before-section, evt. ta opp med Tino hvis behov.

Harmonisering av kategoriar .t1x-filene

Oversyn over arbeid:

 1. Harmonisere navn på dem som har likt innhold - OK (i -sma, -smj, -smn)
 2. Legge til språkpar 3 de som er i språkpar 1 og 2 - OK
 3. De som er i bare ett språkpar, legges i en egen blokk
 4. Fjern dei som ikkje er i bruk
 5. Harmonisere: bruk av understrek istedenfor bindestrek i navn
 6. Endre navnene slik at de dekker innholdet
 7. Vi vil ha nordsamisk som metaspråk
 8. Navn for kategorier for funskjoner med pil, H = head og D = dependent: obj_H, H_obj, D_po

Tiltak

 • Lene ser på namna i gruppene og sender forslag via epost

Desse er i alle tre filer, med same innhald:

x   3 <def-cat n="váikkuhitverb"> váikkuhit_vblex
x   3 <def-cat n="sent">
x   3 <def-cat n="semyear">
x   3 <def-cat n="prosent">
x   3 <def-cat n="prn-rel">
x   3 <def-cat n="prn-res">
x   3 <def-cat n="prn-pers">
x   3 <def-cat n="prn-dem">
x   3 <def-cat n="prn">
x   3 <def-cat n="pr">
x   3 <def-cat n="post">
x   3 <def-cat n="mielde-adv">
x   3 <def-cat n="miehtá"> miehtá_adp
x   3 <def-cat n="liikotverb"> liikot_v
x   3 <def-cat n="jagis"> jahki_loc
x   3 <def-cat n="jagi"> jahki_gen
x   3 <def-cat n="geahččatverb"> geahččat_vblex
x   3 <def-cat n="ge">
x   3 <def-cat n="foc">
x   3 <def-cat n="dihte"> dihte_post
x   3 <def-cat n="default">
x   3 <def-cat n="comma">
x   3 <def-cat n="cnjsub">
x   3 <def-cat n="cnjcoo">
x   3 <def-cat n="buorre"> buorre_adj
x   3 <def-cat n="boaris"> boaris_adj
x   3 <def-cat n="adpos">
x   3 <def-cat n="adj">
x   3 <def-cat n="váste">  váste_post
x   3 <def-cat n="prn-refl">
x   3 <def-cat n="pcle">
x   3 <def-cat n="birra-po"> birra_post
x   3 <def-cat n="birra-adv"> birra_Adv
x   3 <def-cat n="mánnu">  months
x   3 <def-cat n="rdep">
x   3 <def-cat n="prn-itg">
x   3 <def-cat n="prn-ind">
x   3 <def-cat n="guhkki"> guhkki_Adj
x   3 <def-cat n="prop-nom">
x   3 <def-cat n="prop-attr">
x   3 <def-cat n="áigi">
x   3 <def-cat n="prn-attr">
x   3 <def-cat n="geatnegahtton"> geatnegahtton_adj
x   3 <def-cat n="verb-prfprc">
x   3 <def-cat n="mod_num">
x   3 <def-cat n="vuollai"> vuollai_post
x   3 <def-cat n="leat-aux">
x   3 <def-cat n="vp-boundary">
x   3 <def-cat n="numcmp">
x   3 <def-cat n="prn-pers-gen">
x   3 <def-cat n="prn-pers-acc">
x   3 <def-cat n="prn-dem-sg">
x   3 <def-cat n="cmp_splitr">
x   3 <def-cat n="num-ldep">
x   3 <def-cat n="gen">
x   3 <def-cat n="boahtit"> boahtit_vblex
x   3 <def-cat n="cnp">
x   3 <def-cat n="dat-pcle">
x   3 <def-cat n="bealis-px"> 
x   3 <def-cat n="fápmui"> fápmu_n_ill
x   3 <def-cat n="fárrui">  fárrui_post
x   3 <def-cat n="abbr">
x   3 <def-cat n="go-qst">
x   3 <def-cat n="go-cnjsub">
x   3 <def-cat n="beassatverb"> beassat_vblex
x   3 <def-cat n="geahčen"> geahčen_post
x   3 <def-cat n="sisa">  sisa_post
x   3 <def-cat n="mielde-post">
x   3 <def-cat n="bokte">  bokte_post
x   3 <def-cat n="beallai"> beallai_post
x   3 <def-cat n="hupmatverb"> hupmat_verbs

Desse er i alle tre filene, men med ulikt innhald

   3 <def-cat n="adv">        | different tags - harmoniser
   3 <def-cat n="ja">        | different lemmas - max
   3 <def-cat n="noun">       | extra tag - max
   3 <def-cat n="word">       | different tags - max
   3 <def-cat n="numeral">      | different tags- 
   endre navnet for settet i sma til: "numeral_not_year" , 
   legg til "numeral" som samme cat i sma som i de andre to 
  sma:
    <def-cat n="numeral">
   <cat-item tags="num.*"/>
  </def-cat>

  <def-cat n="numeral-not-year">
   <cat-item tags="num.rom.*"/>
   <cat-item tags="num.arab.*"/>
   <cat-item tags="num.sg.*"/>
   <cat-item tags="num.pl.*"/>
   <cat-item tags="num.ess.*"/>
  </def-cat>

  smn:
  
    <def-cat n="numeral">
   <cat-item tags="num.*"/>
  </def-cat>
  
  smj:
  
    <def-cat n="numeral">
   <cat-item tags="num.*"/>
  </def-cat>
  
   
   3 <def-cat n="verb-fin">     | different tags 
   => "verb-fin-not-imp" alle tre språk, for smj: "verb-cond" 
   inkluderes inn i verb-fin-regelen, med egen chunking
   

   
   3 <def-cat n="negverb">      | wildly different tags
   sma = smn mønsteret kopieres til smj, men med nytt navn:   negverb 

Vi arbeider videre med disse over mail

   
   3 <def-cat n="prop-cmp">     | different tags
   3 <def-cat n="n-cmp">       | different tags
   3 <def-cat n="num-nomacc">    | different tags
   3 <def-cat n="nom-gen">      | different tags
   3 <def-cat n="attr">       | different tags
   3 <def-cat n="leat-main-fin">   | different tags
   3 <def-cat n="n-sg-nom">     | different tags
   3 <def-cat n="n-not-cmp">     | different tags
   3 <def-cat n="verb-inf">     | different tags

Desse er i berre ei fil:

Leksikaliserte - Lene foreslår andre navn - epost

   1 <def-cat n="Laarain">  pron_D_com
   1 <def-cat n="aahka">   ahkku_addja
   1 <def-cat n="aehtjie">  áhčči_eadni
   1 <def-cat n="ahte">    ahte_cnjsub
   1 <def-cat n="ala">    ala_post
   1 <def-cat n="almmá">   almmá_adv
   1 <def-cat n="atnit">   atnit_vblex
   1 <def-cat n="atnu">    atnu_n_ill
   1 <def-cat n="beaivi">   beaivi_n
   1 <def-cat n="buot">    buot_prn
   1 <def-cat n="coggat">   coggat_vblex
   1 <def-cat n="dat">    dat_prn
   1 <def-cat n="dattetge">  dattetge_maiddai_adv
   1 <def-cat n="dieđu">		 diehtu_n_acc
   1 <def-cat n="dihto-adj"> dihto_adj
   1 <def-cat n="duohken">  duohken_post
   1 <def-cat n="dálá">    dálá_adj
   1 <def-cat n="dárbu">   dárbu_n
   1 <def-cat n="eanet">   adj-adj_comp
   1 <def-cat n="eará">   eará_seammá_prn
   1 <def-cat n="eatnat">   eatnat_adv
   1 <def-cat n="eret">    eret_adv
   1 <def-cat n="giittos">  giittos_n
   1 <def-cat n="goiku">   thirst_hunger_n
   1 <def-cat n="gosage">
   1 <def-cat n="guokte">  guokte_num
   1 <def-cat n="haga">   haga_post
   1 <def-cat n="ii">    neg_indic
   1 <def-cat n="ii-imp">  neg_imp
   1 <def-cat n="ipmárdus"> understanding_n
   1 <def-cat n="jahki">   jahki_n
   1 <def-cat n="juohke">   juohke_prn
   1 <def-cat n="lassin">   lassi_n_ess
   1 <def-cat n="ládje">   ladje_post
   1 <def-cat n="láhki">   láhki_n
   1 <def-cat n="maake">   uncle_aunt_n
   1 <def-cat n="maiddái">  maiddái_adv
   1 <def-cat n="mearkkašit">  mearkkašit_vblex
   1 <def-cat n="mihkkege">  ind_prn_neg
   1 <def-cat n="moai">    prn_pers_du
   1 <def-cat n="nu">     nu_adv
   1 <def-cat n="nubbi">   nubbi_prn
   1 <def-cat n="oaivvildit">  oaivvildit_vblex
   1 <def-cat n="oassálastit"> oassálastit_vblex
   1 <def-cat n="oažžut">    oažžut_vbelx
   1 <def-cat n="oktavuohta">  oktavuohta_n
   1 <def-cat n="olu">      olu_adv
   1 <def-cat n="ovdamearka">  ovdamearka_n
   1 <def-cat n="ovttasráđiid">  ovttasráđiid_adv
   1 <def-cat n="ovttâst-verb">  ovttasbargat_vblex
   1 <def-cat n="uđđâsist-verb">  ođđasisorganiseret_vblex
   1 <def-cat n="vejolaš">    vejolaš_adj
   1 <def-cat n="vuhtii">      vuhtii_adv
   1 <def-cat n="vuástá-verb">  vuostáiváldit_vblex
   1 <def-cat n="váldit">     váldit_vblex
   1 <def-cat n="árvvus">     árvu_n_loc
   1 <def-cat n="älkkeebin-verb"> álkidahttit_vblex
   1 <def-cat n="čájehit">    čájehit_vblex
   1 <def-cat n="shoes">     shoe_n

Grammatiske

   1 <def-cat n="a-adv-comp">
   1 <def-cat n="actio-sem_act">
   1 <def-cat n="adj-rdep">
   1 <def-cat n="adj-sup">
   1 <def-cat n="adj2verb">
   1 <def-cat n="adjattr-all">
   1 <def-cat n="adjattr-pos">
   1 <def-cat n="adv-empty">
   1 <def-cat n="adv_go">
   1 <def-cat n="adv_r"> => "l_advl"
   1 <def-cat n="agreem-pl">
   1 <def-cat n="agreem-pl-gen">
   1 <def-cat n="agreem-sg">
   1 <def-cat n="agreem-sg-gen">
   1 <def-cat n="agreement-attr">
   1 <def-cat n="agreement-attr">               
   1 <def-cat n="agreement-buot">
   1 <def-cat n="agreement-half">               
   1 <def-cat n="anon-verb">
   1 <def-cat n="auxverb">
   1 <def-cat n="com-ess-verb">
   1 <def-cat n="comitative">
   1 <def-cat n="conneg">
   1 <def-cat n="connegverb">
   1 <def-cat n="dem-gen">
   1 <def-cat n="gencompl">
   1 <def-cat n="genmod">
   1 <def-cat n="habitive">
   1 <def-cat n="illadvl">
   1 <def-cat n="inessive"> 
   1 <def-cat n="interj">
   1 <def-cat n="l_spred">
   1 <def-cat n="l_subj">
   1 <def-cat n="leat-aux-main">
   1 <def-cat n="leat-conneg">
   1 <def-cat n="leat-drop">
   1 <def-cat n="leat-main">
   1 <def-cat n="leat-main-infin">
   1 <def-cat n="leat-main-pret">
   1 <def-cat n="leat-qst">
   1 <def-cat n="leat_conneg_prt">
   1 <def-cat n="leat_prfprc">
   1 <def-cat n="mainverb">
   1 <def-cat n="mainverbqst">
   1 <def-cat n="n-pl-com">
   1 <def-cat n="n-prop-pers">
   1 <def-cat n="n-sg-accgen">
   1 <def-cat n="n-sg-com">
   1 <def-cat n="n-sg-gen">
   1 <def-cat n="n-sg-pl-gen">
   1 <def-cat n="negverb23">
   1 <def-cat n="negverbqst">
   1 <def-cat n="nomact-com">
   1 <def-cat n="nomact-ill">
   1 <def-cat n="nomact-ill-modn">
   1 <def-cat n="nomact-nom">
   1 <def-cat n="nominal"> 
   1 <def-cat n="not-pcle">
   1 <def-cat n="noun-ill">
   1 <def-cat n="noun-loc">
   1 <def-cat n="noun-loc-num">
   1 <def-cat n="noun-nom">
   1 <def-cat n="noun-nom"> 
   1 <def-cat n="noun-nom-acc-gen">
   1 <def-cat n="noun-not-np">
   1 <def-cat n="nouncmp">
   1 <def-cat n="nounpx">
   1 <def-cat n="num-sg-all">
   1 <def-cat n="numattr">
   1 <def-cat n="numgen">
   1 <def-cat n="numsem">
   1 <def-cat n="numsg-acc-nom">
   1 <def-cat n="obj_l">
   1 <def-cat n="ordinal">
   1 <def-cat n="pl-words"> 
   1 <def-cat n="po_l">
   1 <def-cat n="prfprcword">
   1 <def-cat n="prn-adj-attr">
   1 <def-cat n="prn-dem-loc">
   1 <def-cat n="prn-ind-dem">
   1 <def-cat n="prn-num">
   1 <def-cat n="prn-pl-com">
   1 <def-cat n="prn-ref_PRONl">
   1 <def-cat n="prn-refl-sg-nom">
   1 <def-cat n="prn-refl_PRONl">
   1 <def-cat n="prnrefgen">
   1 <def-cat n="prsprc">
   1 <def-cat n="refcom">
   1 <def-cat n="sem_measr_time">
   1 <def-cat n="semdate">
   1 <def-cat n="semyear-loc">
   1 <def-cat n="semyear-loc-gen">
   1 <def-cat n="semyearPl">
   1 <def-cat n="subpred">
   1 <def-cat n="verb">
   1 <def-cat n="verb-actio">
   1 <def-cat n="verb-actio-ess">
   1 <def-cat n="verb-actio-gen">
   1 <def-cat n="verb-actio-inf">
   1 <def-cat n="verb-cond">
   1 <def-cat n="verb-for-cmp">
   1 <def-cat n="verb-imp">
   1 <def-cat n="verb_to_adv">
   1 <def-cat n="word-not-verb">
   1 <def-cat n="word_qst-not-verb">