Arbeidsplan2018

MT sme-nob

Ting som skal gjøres, strategier

 • acr må sjekkes, både nob og dix (Trond)
  • Trond: Starta med harmoniseringsarbeidet sme - bidix - nob.
 • løsning i disamb for subqst som begynner med finv (Lene)
 • egen tagg for nob setningsadverber, for bedre regler om ordstilling i t3x (Trond, Lene)
 • bestemt/ubestemt: Trond ser på mulige forbedringer

Evaluering

Første utkast ligg i art/2018/samsymp/MTsmenob/evalueren

Opplegg:

 • annotering av feil i oversettinga (hvem? Øystein? Sjur? Bjørn L?) (SD pressemelding, Ávvir-artikkel, SA-kursbeskrivelse)
 • informanter, som svarer på:
  • Kvaliteten på oversatte setninger, evaluert 1-5, etter hvor forståelige de er, evt. etter hvor god de er rent språklig
  • tekst, spørsmål til innholdet

Setningene bør inneholde ulike feiltypar:

 • ordstillingsfeil
 • bestemtheitsfeil
 • ...

Tidsplan

 • 8.10. Pilot for evaluering
 • 26.10. D-dag for mt-systemet
 • 29.10. Ferdig utkast til ramme for presentasjon (utan evaluering)
 • 29.10. Evaluering med 15 informantar
 • Deretter analyse + skriving av resten av føredraget