PlanCG

Dette dokumentet skisserer eit oppsett for CG-basert MT for sme-nob.

Skjematisk oversyn

 1. Analyse:
  1. sme hfst-basert gt-pipeline til og med dependens
 2. Transfer:
  1. leksikalsk ... (kjem)
  2. grammatisk ... (kjem)
 3. Generering: (kjem)

Dokumentasjon

Filstruktur

Analyse:sme

Vanlege filer frå giella-infrastrukturen Viss vi evt. skal ha spesielle versjonar må dei ned i tools/mt.

Transfer

Lage ny mappe:

sme/tools/mt/cgbased (evt. eit anna namn).

Filene som skal inn her gjev vi namn frå Eckhard sitt oppsett.

Generering

Her har vi eit par alternativ:

 1. Hente inn nob direkte frå Apertium til tools/mt/cgmt
 2. Hente nob frå apertium til external-langs, på linje med spa  og nno.
 3. Hente fst frå Ordbanken (jf. nno, og jf. mappa obt i langs/nob)
 4. bruke langs/nob

Det beste er sannsynlegvis (2), men vi kan evt. eksperimentere med nokre av dei andre alternativa også.

Taggar

Det enklaste vil vere å bruke giella-taggar og ikkje Apertium-taggar. Viss vi så skal ha nob frå apertium vil vi reversere mekanismene i mt/tags.