170228

MT-møte 28.2. 2017

Kevin, Lene, Trond over Hangouts

Saker

 • Artikkel, evaluering
 • Oppfølging av saker fra de siste to møtene

Artikkel, evaluering

Ulike artikkeltypar om sme-nob

 1. På engelsk, for MT-publikum: RBMT for ulike språk, gisting-problemstilling
 2. På norsk, med (meir) fokus på kontrastiv grammatikk
 3. Artikkel (på engelsk?) med fokus på hva som skal til i norsk syntaks for å gi forståelse (hvilke mangler hindrer forståelse) -- og for å gjere lesinga saktare.

Spore augerørsler:

 • MT vs. god norsk.
 • Med og utan formelt subjekt, eller artikler, bestemthet osv.
  • kva er det viktigast å ha på plass:
  • Bestemtheit, ordstilling, formelt subjekt, feil preposisjon i/på

Kandidatar til artikkel: Oppfölgjing av engelsk-baskisk: LREC, EAMT, Czech Republic 29-31 May, 2017 EAMT Paper submission: March 26, 2017.

Framover

 • Avtale møte med Bjørn (Trond)
 • Finne kanalar
 • Lag utkast til evaluering (for ulike innfallsvinklar)
 • Planlegge pilotevaluering

Tidlegare artiklar

Engelsk-baskisk

http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/download/4867/2882

Oppgåva er å setje inn manglande ord i ei referansesetning.

 1. MT-versjonen
 2. L1-versjonen
 3. Begge hinta
 4. Ingen hint

sme-nob

http: //www.grammaticalframework.org/~aarne/FreeRBMT-2012.pdf

 1. Multippel choice:
 2. Svar på spörsmål:
 3. two of the nouns were removed. For each removed noun, + randomised, clickable list consisting of the originally removed word, along with a random choice of other nouns24

Result

 • Multiple 77 %
 • Fill-in 41 %
 • Random 75 %

Oppfølging av saker fra de siste to møtene

url for jorgal

/mt/smenob/meetings/170113.html

Ny url (Trond)

 • mt.uit.no (hvis vi ikke får, så translation.uit.no ?)
 • dagens: gtweb.uit.no/jorgal
 • uit.no/mt heller --
 • uit.no/jorgal
 • andre framlegg?

Praktisk på internett

 • Lag ei liste over nettsider som ikkje fungerer (teste)

Googlebarheit for sidene våre

Mer om-tekst, skal legges til i 'om':

i denne fila mt/smenob/Lokalisering.jspwiki: W hy not nob-sme

TILTAK:

Kevin leser korrektur på engelsk tekst og legger til

Overskriftsmarkering

<h1>KAKE❡</h1>

 • ☑ lagt inn i apertium (etter r76412 vil "apertium-deshtml -o" gi ❡ før </h1>)
 • ☑ lagt inn i apy (køyrer apertium-deshtml -o)
 • ☐ må inn i langs/sme (me må gi ❡ ein analyse i det minste): Lene
 • ☑ må inn i sme-nob (omsett <l>❡<s n="sent"/></l> til tom <r>)

Arbeid med ekstensialsetninger o.l.

Trond og Lene har arbeidet en del med dette, og det går framover

Čoahkkimis galgá ráhkaduvvot plána
t1x: @<SUBJ => @<SUBJext
På møtet lages det en plan <===== t1x ind

Dokumentasjon av regler i t3x, slik:

<rule comment:"REGLA: PR ILL FV-esubj lSUBJ - out: 1 2 3 det 4

Ny testfil med tekster fra nrk.no

NRKnews_sme2nob.html

Overstyring av tino-pakker

nightly er treige, av og til vil me ha i dag, ikkje i forigårs

 • ☐ skript for å "make install" til prefikset gtweb: /usr/share/apertium/apertium-sme-nob/ : Kevin

for egenbygging av jorgal på gtweb