170324

Møte 24.3.2017

Kevin, Trond, Lene på Hangout

Saker

 1. Adverbialer som innleder bisetninger og spørsmål
 2. Ny url
 3. Debugging med overskriftsmarkering
 4. Akronym
 5. Ubestemt artikkel
 6. genitiv-s

Adverbialer som innleder bisetninger og spørsmål

f.eks. manne mo movt goas gos

Første steg i lexc:

+Adv+Qst

Andre steg functions.cg3:

 • Adv Qst <cs> @ADVL> (→alisteinen konjunktio = cs) (innleder bisetning)
 • Adv Qst @ADVL> (innleder hovedsetning)

Tredje steg i functions.cg3:

Substitute regler for apertium, også for ext og hab:

 • Adv Qst <cs> @ADVL> => Adv @ADVLcs→
 • Adv Qst @ADVL> => Adv @ADVLqst→
 • <hab> @ADVL> => @ADVLhab→
 • <ext> @<SUBJ => @<-SUBJext

SUBSTITUTE (a) (b) IF (0 (adv)); # "adv" finst ikkje på gt, berre i apertium, derfor køyrer denne berre for apertium

Diskusjon om andre adverbtyper, men ingen konklusjon foreløpig

Nok med semtagging for andre adverbialer?

 • Adv Sem/Time <==
 • Adv Sem/Plc <===
 • Adv Sem/Manner
 • (Sem/Degree? "totally" etc.)

Nyttig liste http://grammatikk.com/pdf/Setningsadverb.pdf

vi går A til byen
vi går  til byen B

A = ofte, ikke, 
B = i dag, igjen, 
A+B = snart
 
A = setningsadverbial

Ny url

Vi er enige om:

https: //jorgal.uit.no

TILTAK:

 • Trond gir beskjed til riktig person

Debugging med overskriftsmarkering

Overskriftsmarkering er ikkje inn i «driver»-skriptet, så du må legga på re-/deformatering sjølv:

$ echo '<h1>Gáhkku</h1> lea buorre'|apertium-deshtml -o
.[][<h1>]Gáhkku[]❡.[][<\/h1> ]lea buorre.[][
]
$ echo '<h1>Gáhkku</h1> lea buorre'|apertium-deshtml -o|apertium -f none -d . sme-nob-morph 
^./.<sent>$[][<h1>]^Gáhkku/gáhkku<n><sem_food><sg><nom>/gáhkku<n><sg><nom>$[]^❡/❡<clb>$^./.<sent>$[][<\/h1> ]^lea/leat<vblex><iv><indic><pres><p3><sg>$ ^buorre/buorre<adj><sg><nom>$^./.<sent>$[][
]
$ echo '<h1>Gáhkku</h1> lea buorre'|apertium-deshtml -o|apertium -f none -d . sme-nob-syntax 
^.<sent>$[][<h1>]^Gáhkku<n><sem_food><sg><nom><@HNOUN><MAP:2271:hnounNom><SELECT:2342>/¬Gáhkku<n><sg><nom><@HNOUN><MAP:2271:hnounNom><SELECT:2342>$[]^❡<clb>$^.<sent>$[][<\/h1> ]^leat<vblex><iv><indic><pres><p3><sg><@+FMAINV>$ ^buorre<adj><sg><nom><@←SPRED><MAP:1640:leftCop<spred>$^.<sent>$[][
]
# ❡ har tom omsetjing i bidix, blir fjerna i biltrans+t1x
$ echo '<h1>Gáhkku</h1> lea buorre'|apertium-deshtml -o|apertium -f none -d . sme-nob | apertium-rehtml-noent 
<h1>Kake</h1> det er bra

Akronym

Vi skal leksikalisere alle akronym som fungerer som substantiv, fellesnamn.

(*En) NTB forteller at En ATV ligger i grøfta

Slik vil vi ha det i bidix:

 • <e><p><l>NTB<s n="np"/></l><r>NTB<s n="np"/></r></p></e>
 • <e><p><l>NVE<s n="np"/></l><r>NVE<s n="np"/></r></p></e>
 • <e><p><l>ATV <s n="n"/></l><r> ATV <s n="n"/></r></p></e>

Dagens output fra FST:

sme$ usmedis
ATV
ATV    ATV+N+Sem/Veh+ACR+Sg+Nom <==== ATV "n"
ATV    ATV+N+Sem/Veh+ACR+Sg+Gen
ATV    ATV+N+Sem/Veh+ACR+Sg+Acc
ATV    ATV+N+Prop+ACR+Sem/Org+Dyn+Sg+Nom
ATV    ATV+N+Prop+ACR+Sem/Org+Dyn+Sg+Gen
ATV    ATV+N+Prop+ACR+Sem/Org+Dyn+Sg+Acc

NTB
NTB    NTB+N+Prop+ACR+Sem/Org+Dyn+Sg+Nom <===== NTB "np"
NTB    NTB+N+Prop+ACR+Sem/Org+Dyn+Sg+Gen
NTB    NTB+N+Prop+ACR+Sem/Org+Dyn+Sg+Acc
NTB    NTB+N+ACR+Sg+Nom
NTB    NTB+N+ACR+Sg+Gen
NTB    NTB+N+ACR+Sg+Acc

Tiltaksliste:__Trond__

 • ☐ fjern <acr> frå nob.dix
 • ☐ fjern +ACR frå langs/sme/...
 • ☐ fjern <acr> frå bidix

Ubestemt artikkel

For mykje ubestemt artikkel er verre enn manglande ubestemt artikkel.

Chunk-splitting

 • finnmarksløpet _et_ hundeløp
 • Til Øst-Finnmark, Lebesbys og til Tana kommuner, er Grenselandet _et_ AS i ferd med å finne på å bygge to vindmølleparker

(ingen chunk som matcha heile substfrasen, kanskje eitt av orda var ukjend)

mogleg workaround:

 • ☐ nytt krav om at det siste ordet me såg før me skriv ut artikkel ikkje var n/np/ukjend, t4x Kevin

unc-taggen (uncountable)

idiomatiske ting

 • han har _en_ hensikt å starte (eller «hensikt» skal kanskje i neste kategori, default aldri)
 • utellbare, subst-spesifikke ting

Eksempler:

 • de har _et_ håp om å
 • de forventer _en_ sosial kompetanse
 • de har _et_ ordforråd
 • I vindmølleparken, hvor de er kalt «_En_ nord» og «Borealis»

mogleg løysing:

 • ☐ finn liste med subst som skal ha vs ikkje skal ha ubestemt artikkel frå korpus, legg inn bidix-tagg <neverdetind> Kevin

t4x sjekkar

     <not><equal><clip pos="1" part="a_count"/><lit-tag v="unc"/></equal></not> 

bidix har

    <pardef n="unc__n" c="Add unc tag iff going from sme to nob (currently just used for ensuring indefiniteness in transfer)."> 

genitiv-s

Vi har slike: boplasss huss (hus's)

TILTAK

 • Dei skal i rett paradigme Trond