Inarin Kieliteknologian Viikko Marraskuussa2014

Inarinsaamen viikko: Miina, Mervi, Marja-Liisa.

Tavoitteet:

 • Oppia työmenetelmiä
 • Parantaa analysaattoria
 • Asentaa ohjelmien uusia versioita
 • unix-kurssi osa 2; + lyhyt kertaus
 • Akateemiset tavoitteet
  • Miinan gradu
  • Mervin väittäri

Valmistelut ennen viikkoa/työtä

Analysaattori:

 • Morfofonologia: äännevaihtelujen yleiskatsaus
  • kaikki AV: t, x: y*sarjojen mukaan järjestetty
  • geminaatio
  • diftongioikenemiset
  • äännevaihtelujen kontekstit
 • Morfologia
  • vartaloluokat
  • .. ja niiden erikoispiirteet (siis vaihtelut)

Yaml-tiedostot

 • oikoluku,
 • täydentäminen

Osittain tämä löytyy jo kieliopista. Pitää vain varoa, ettei lue "jne." missään, eli että meillä on oikea.

Työviikko:

Analysaattori-teoria:

 • Mikä on analysaattori? Miten se toimii? Ketkä sitä käyttävät ja mihin tarkoituksiin? Miten analysaattoria kehitellään? Miten minä itse kehittelen analysaattoria omassa tutkimuksessani? Miten ja miksi testaan oman aineistoni toimivuutta?
 • Miltä analysaattori itse asiassa näyttää
  • (tälläiseltä: http: //giellatekno.uit.no/background/giellatekno3.pdf)

Analysaattori käytännössä:

 • twolc-tiedoston laatiminen (tavoitteena: kaikki säännöt paikoilleen)
 • lexc-eteneminen: Substantiivit
 • lexc-eteneminen 2 (?): Verbit
 • lexc-täydentäminen: Suljetut luokat (talkkoot viikon aikana)

Mitä näistä pitää itse osata / hallita? Miinan osalta olennainen tieto. Pienten merkkien käyttö on h--on hankalaa. Sanojen taivutus onnistuu. Ja se pitää oppia, miten samantyyppiset taivutustyypit saa yhteen.

Ryhmätyöskentely

 • Yksitellen tai parittain analyysiohjelman osa-ongelmien kanssa
 • Oma työskentely oman tutkimusprojektin parissa

MT:

asentaa, katsoa. Muuten ei niin paljon MT: ta