160808

Enaresamisk

Saksliste

 • Ordbok
 • MT
 • FST

Relevante dokument:

Ordbok

Sommaren

 • smn-fin: Unifisert ok
 • fin-smn: Unifisert ok

Unifiseringa er gjort på <mg>-mivå. Cip har henta PoS fra FSTen, der hvor det mangler.

Ord frå ordboka er lagt til FST-en

Trond arbeider med å korrigere PoS i ordboka.

Arbeid å gjere

 • FST: Rette verb som ikkje er verb (i underkant av 400)
 • Sjekke via script for bøyningsforsinfo om FST-en er korrekt (i forhold til lemmaet).
 • FST: Sjekke om ordbok og FST har same POS
  • Ciprian: lage liste over mismatch
  • Enare: gå gjennom og vurdere kva som er korrekt
  • Enare: rydde i automatisk unifisering i ordboka
 • rest-elementet
  • Gå gjennom med Ciprian og vurdere automatisk retting
  • Gjennomføre automatisk retting
  • Rette manuelt

Samanlikne FST-generert Gen, Attr, Sg1/Sg3 med ordboka:

 • Feil i FST
 • Feil i ordboka
 • Begge er rett, det er parallelle former

Ordboka er no unifisert på t-nivå, ikkje på mg-nivå.

 • Rydd opp i det
 • ... og ta vare på 399 POS-endringar i V_smnfin.xml-fila

Arbeidsmåte:

 • Ciprian kan lage tabseparerte lister for alle entryer med meir enn ein mg.
 • Merk kor det skal bli slått saman eller splitta
  • Lene ser på relevante møtereferat frå smenob
 • FST-feil, ordboksfeil, parallelle
  • format: lemma, ordboksform, fst-form
  • oppgåve: v (venstre) = ordboksform er rett, o (høyre) = fst-form= rett, m (begge) = begge er rett
 • rest-felta
 • parantesene i t-feltet

Innhald i fad2merge:

00_readme.txt check_fad-vs-sna/ check_fad-vs-src/xml_data/auto/total/ total match men mer/annen info i fad, x = extra check_fad-vs-src/xml_data/manual/ de med 'm', skal redigeres manuelt fad-sna2merge/ inc/ full match, men mer informasjon, lagt fad2merge/check_fad-vs-src/xmldata, og er merka med x="fad"

Ciprian finn fram 00_readme.txt

Arbeidsplan

Unifisering:

 1. Rette t/mg-unifisering (Cip)
 2. Lage oppsett for manuell evaluering
  1. Evt. starte med Adv, Po, Pr
 3. Evaluere (Enare, Neeta?)
  1. Eksempler på sánit.oahpa.no: áigut, beaivi, oahppat, mielde, diibmu

POS-retting i verb

 1. Vente på t/mg-retting
 2. Halde fram med arbeidet i V_smnfin.xml (Enare)

FST/ordbok-retting av Attr/Gen/Sg17Sg3

 1. Lage tabell for manuell gjennomgang
 2. Gå gjennom manuelt

Oppdatere fst på nett

 1. Dagens er frå 7.7. Trond oppdaterer

MT

Transfer og leksikalsk seleksjon

Nordsamiske tekstar skrive i Finland er gode. Bør vi kanskje også teste (generelle) tekstar skrive i Noreg (evt. Sverige)?

Bidix

Neeta lese gjennom bidix?

Omega-T

Trond tar opp tråden. <== prioriteres, etter at arbeidet i Inari er satt igang

Evaluering

Intern deadline 1.9.

Ilmari, Petter, Miina, Sammol

 • Sende nordsamisk tekst + evaluere sme-smn MT
 • Sende finsk tekst + evaluere sme-smn MT
 • Sende begge tekstane + evaluere sme-smn MT

Arbeidsplan

Evaluering av pan-samiske tekstar

 1. Finne tekst, korrekturlese, MT-omsetje
 2. Lage instruksjonar og gje til Enare
 3. Manuell evaluering
 4. Arbeid med MT

Omega-T

 1. Ta opp tråden med Kevin
 2. Gå vidare på Apertium-lista eller til andre

Selve evalueriga

 1. finne evaluerere til eval 1 og 2:
 2. evaluering 1
  1. fra nordsamisk til enaresamisk (mål: sammenlikne med forrige evaluering)
 3. evaluering 2
  1. fra finsk til enaresamisk (mål: evaluere fin-sme-smn-MT med sme som rele-språk)

Evaluering 1

 1. Finne tekstar (Lene, Trond)
  1. to tekstar, til saman 600 ord
 2. Finne evaluerarar (Ilmari, Miina, Petter, Matti M)
 3. sjekke tekstane frå siste gang (ML)
  1. Deadline 1 veke frå tysdag
 4. Følgje opp
Mappe:
main/techdoc/mt/smesmn/evalueren/1-2015/

Filer:
evalreive2.docx (brev sendt til evaluerere med spørreskjema og tekst)
evalreive2_smn.docx
evalreive1.docx (kladd til forhåndsinfo)

FST

 • Px
 • Diminutiivvat
 • Passiiva
 • Eará derivašuvnnas
 • Leksikona
  • Dábálaš čállinfeaillat
  • Adjektiivvaid advearbbahámit

Oppsummering, förste steg

 • Ciprian: teknisk til ordboka
 • Trond: Enare-ordbok
 • Lene: Tekstar
 • ML: Evaluerarane