161215

Čoahkkin 15.12.2016

Marja-Liisa, Trond, Lene (google hangouts)

Boahtteáigi (2017 rájes)

mii joatkit, muhto eat bargga seamma ollu go dán jagi

ML boahtá vejolaččat Romsii ođđajagimánu loahpas/guovvamánus, ja mii sáhtášeimmet doallat plánenčoahkkima dalle.

Vejolaš giellateknologiijabarggut ovddos guvlui:

 • buoridit FST
 • buoridit sátnegirjji
 • buoridit divvun-prográmma (dan mii ii leat FST)
 • buoridit MT-vuogádaga
 • čohkket teavsttaid Korpii
 • oažžut olbmuid geavahit reaidduid
 • geahččat/árvvoštallat reaidduid geavaheami
 • álgit ođđa reaidduid ráhkadit

Artihkalbargu

 • MT
 • divvunprográmma
 • Sátnegirjjit
 • Giellasosiologalaš artihkal

MT Nodalida artihkal

Gohččomat:

 • cd main/art/2017/MTsmesmX
 • open nodalida/smesmx.pdf
 • see nodalida/smesmx.tex
 1. Introduction
 2. Background
  1. Languages and lang situation TODO: 2.1. ii leat čállojuvvon
  2. Rulebased MT TODO: 2.2. ii leat čállojuvvon
 3. The project TODO: Prošeavtta idea
  1. Challenges TODO: Ođđa bajilčála, sisdoallu
 4. Evaluation TODO: Presenteret evalueren-setup
  1. Qvantitative
  2. Word coverage TODO: ođđa tabealla
  3. Word error rate
   1. Inari Saami
   2. Lule Saami TODO: sma (Trond)
   3. The role of the pivot language on the resulting translation fin etc deike.
  4. Qvalitative evaluation Doppe lea Miina gážaldat
   1. North Saami to Inari Saami
   2. How the evaluators solved remaining problems TODO: ML čállá + mii oaidnit
  5. Terminology Oaidnu: Terminologiijačuolmmat oalle seammaláganat buot sámegielain. "jousiammunta" --> dávggiin báhčin; Jorgalančuolmmaid čoavdin šaldegielas; heivvolaš čovdosat. Gokko feile? - ?? "Masa MT ii nu bures heive?" (vrd.: Davvisámegiela jorgaleaddji geahččá nob-fin sátnegirjjis vai oažžut buorre inspirašuvnna) Vejolaš geahčat buot dynamalaš goallossániid, leago rievdaduvvon dahje ii.
 5. Future work
 6. Conclusion

gč. maid smesma seammalágan artihkkala:

open main/art/2015/nejlt-iwclul/smesma/smesmapaper.pdf

Bargu:

 • kvantatiivalaš evalueren (buot, eret 1 smj)
  • maŋimus smj boahtá boahtte vahku
 • tabealla (sma boahtá odne (Trond)
 • lingvisttalaš evalueren (smn olu dahkkon, sma ja smj bohtet)
  • empiri/smesmn/qualitative/analyse_MLO*

Sátnegirjji lanseren

Sátnegirji saanih.oahpa.no lea juo geavahusas:

  3261 2016-02
  5551 2016-03
 11411 2016-04
 10177 2016-05
  6154 2016-06
  2741 2016-07
  8387 2016-08
 12107 2016-09
 10440 2016-10
 12577 2016-11
  2999 2016-12

Trond váldá oktavuođa Sámedikkiin lanserema birra.

FST buorideapmi

Jos fuobmá juoida maid it sáhte ieš divvut, de

 1. Čále epoastta (dahje Bugzilla)
 2. Ráhkat yaml-teastta (Feara-mii-yaml dasa)

Geahččat missinglisttu

 • divvunserveris: 2016-12-07/smn_missing_frekv
 • dás:
  • smn/src/morphology/incoming/smn_missing_frekv
  • smn/src/morphology/incoming/rev_smn_missing_frekv

Goallosteapmi

ML sádde Lenii/Trondii ovdamearkkaid mat eai oaččo analysa dahje Divvun-prográmma ii dohkket.

 • Mearusoassi sáhttá leat +Cmp/SgNom, +Cmp/SgGen, +Cmp/PlGen, +Cmp/Attr, +Cmp/Sh
 • Vuođđooassi buot substantiivat, maiddái deriverašuvnnat

Ovdamearkkat korpusis:

kuávdášruttârááju	kuávdáš+N+Cmp/SgNom+Cmp#ruttârááju+N+Sg+Nom
evaŋgeliumkirjeest   evangelium+N+Cmp/SgNom+Cmp#kirje+N+Sg+Loc
sämikielâkevttim    säämi+N+Cmp/SgNom+Cmp#kielâ+N+Cmp/SgGen+Cmp#kevttiđ+V+TV+Der2+Der/NomAct+N+Sg+Nom
...

Mii dárbbašit konkreahta feailaovdamearkkat

Derivašuvdna

/mt/infra/DerivationOverview.html

Missinglisttut:

 • smn/src/morphology/incoming/smn_missing_frekv
 • smn/src/morphology/incoming/rev_smn_missing_frekv

Possessiivasuffiksa

käärbis, jna.

Bargu:

 • Marja-Liisa hukse sátnelisttu,
 • Lene generere cealkagiid

A - Adv -derivašuvdna

LEXICON A_ADV !!= * __@CODE@__ for derivation
+Der2+Der/AAdv+Adv:ávt K ; !pyeremusávt
+Der2+Der/AAdv+Adv+Err/Orth:avt K ; !
+Der2+Der/AAdv+Adv+Use/NG:âht K ; !pyeremusâht

LEXICON COMPA_ADV !!= * __@CODE@__ for derivation
+Der2+Der/AAdv+Adv:oht K ; !vijđásubboht
 • Lasit A_ADV joatkkaleksikonaide
 • Dutkka missinglisttu

Missingsánit main leat -ht/vt loahpas:

Oht
paaht
valjaht
Liivilaht
somaht
Feäđaht
paabeht
pahabeht
valjebeht
älkkebeht
komebeht
hyenebeht
byörebeht
Tárhibeht
jienniibeht
tävjibeht
herkibeht
vänibeht
läivibeht
Härvibeht
härvibeht
Togobeht
kogobeht
togobeht
hiälbubeht
Táágubeht
táágubeht
hiäjubeht
huápubeht
sijvuubeht
uáccáábeht
ruákkáábeht
äššitobdeht
älkkeebeeht
passeeht
viijđeeht
Stockfleht
čalmettemeht
vavettemeht
kenhittemeht
räjittemeht
rávhuttemeht
iävtuttemeht
mášuttemeht
mielâttemeht
huolâttemeht
jienâttemeht
hyeneht
uuineht
Kogopeht
kogopeht
fasteht
iberdetteht
lyetittetteht
Oskottetteht
velttittitteht
huámášitteht
merhâšitteht
pišteht
miänástuvveht
Kyeht
kyeht
toŋŋeht
goretoŋŋeht
häälbiht
cobciht
tuáŋgiht
tuávhiht
täävjiht
heerkiht
Lääškiht
lääškiht
suámiht
jienniht
Oovtkiärdániht
čeepiht
pyöräpiht
jieččiht
oht
jotelobboht
jotelubboht
vijđásubboht
Mielâstubboht
mielâstubboht
booht
kirkkádubbooht
čovgâdubbooht
sahâdubbooht
joskâdubbooht
lašmâdubbooht
várugubbooht
uánihubbooht
juhlelubbooht
jotelubbooht
tärhilubbooht
Tärkkilubbooht
tärkkilubbooht
teknilubbooht
pehtilubbooht
kävilubbooht
almolubbooht
tiervâslubbooht
koŋkreetlubbooht
vuáđulubbooht
aktiivlubbooht
rávhálubbooht
jiešráđálubbooht
huolâlubbooht
čieŋâlubbooht
ohtâkiärdánubbooht
keppisubbooht
nanosubbooht
uđđâäigásubbooht
njálgásubbooht
kumásubbooht
fijnásubbooht
vissásubbooht
hitásubbooht
kivásubbooht
kijvásubbooht
čovgâsubbooht
vuohâsubbooht
pakkâsubbooht
merikoskâsubbooht
latkišubbooht
čuávvoht
táálášoht
cuápcuht
gontannuht
hiälpuht
hitruht
puoššuht
uáccáht
viijdáht
vijdáht
šlundáht
njálgáht
livkkáht
riskáht
hurskáht
Čiävláht
čiävláht
kuáimáht
epifijnáht
fiijnáht
linnáht
munnáht
vuávnáht
vijsáht
iättáht
viijđáht
eennâmvijđáht
njuálččáht
ráđđáht
puáššáht
rijjâht
joolâht
valjaamusâht
Pahamusâht
pyremusâht
tävjimusâht
huápumusâht
syeligâsâht
syelimâsâht
poočâht
räht
vijđht
čielgasavt
sahâdumosavt
eromâšavt
tienievt
kevt
tienevt
Kyevt
kyevt
táválvt
ovt
Oovt
Tovt
oovt
Kiäinuluovt
nuovt
nánosvt
vissásvt
Nuvt
nuvt
tienuvt
nuuuuvt
korrâsávvt
hirmadávt
muččadávt
kirkkádávt
hirmádávt
kiämádávt
ruokkâdâdávt
čielgâdávt
Vohâdávt
vohâdávt
kirkkâdávt
sitkâdávt
sivâdávt
sovâdávt
sivvâdávt
mudagávt
mädigávt
vyelligávt
mudâgávt
kuvdâgávt
uáinihávt
snielâhávt
oppâhistorjalávt
siivvâdlávt
täpitormelávt
arkkitehlávt
juridilávt
Tärggilávt
loogilávt
tárkkilávt
radikaalilávt
täsipelilávt
teknilávt
automaatilávt
teoreetilávt
praktiiklávt
spatiaallávt
funtionaallávt
horisontaallávt
historjallávt
noomlávt
elektroonlávt
ohtânmanolávt
hysteerlávt
Oleslávt
oovtčielgiittâslávt
priivaatlávt
fooneetlávt
koŋkreetlávt
implisiitlávt
kielâpoolitlávt
Abstraktlávt
Semantlávt
semantlávt
čyetiprosseentlávt
proosentlávt
hypnootlávt
systemáátlávt
Keevvâtlávt
máhdulávt
luánduhäämijuávhulávt
várulávt
ansulávt
kohtulávt
jiešiävtulávt
Molsâiätulávt
mahđulávt
agressiivlávt
relatiivlávt
kvantitatiivlávt
intransitiivlávt
rehálávt
epirehálávt
uárjálávt
toskálávt
miärálávt
Koskamiärálávt
lohomiärálávt
olesmiärálávt
tievâsmiärálávt
koškâmiärálávt
päiválávt
árbivuáválávt
olespiäválávt
oovtráđálávt
eennâmtiäđálávt
pedagogâlávt
mytologâlávt
oovtmielâlávt
Ritmâlávt
ritmâlávt
naturalistâlávt
višâlávt
máhđúlávt
lohđuttemávt
lohđutmettumávt
várumettumávt
várumáttumávt
Tienávt
tienávt
ángirávt
sávt
lieggasávt
ovtâskâssajasávt
ovdâsajasávt
vuolgâsajasávt
sâsajasávt
omasávt
päresávt
spesifisávt
teologisávt
änhisávt
taksonomisávt
kyynisávt
fyysisávt
realistisávt
epieettisávt
nabdosávt
oppâtahosávt
Sahâdumosávt
sahâdumosávt
Jotelumosávt
jotelumosávt
vijđásumosávt
eennâmvijđosávt
struktuursávt
pyeremussávt
njuáidusávt
njuádusávt
kiärgusávt
jiänusávt
luándumiäldásávt
pargotiervâsvuođâlaavâmiäldásávt
sundásávt
siämmáásundásávt
täsiviärdásávt
oovtviärdásávt
ovtâskâsčuággásávt
kujásávt
riskásávt
olásávt
tuodânálásávt
erenomásávt
kumásávt
linnásávt
čielgâsánásávt
korrásávt
kiärrásávt
olesmiärásávt
Váldumiärásávt
epitásásávt
tábáhtuskuáhtásávt
puttásávt
olespiäivásávt
stađásávt
maailmvijđásávt
Liággâsávt
ielgâsávt
várugâsávt
čovgâsávt
unohâsávt
toškâsávt
miellâsávt
ollâsávt
sulâsávt
siämmáásulâsávt
Eromâsávt
eromâsávt
fijnâsávt
vissâsávt
suotâsávt
teoreetávt
Luánduávt
täsivávt
epitäsivávt
lyettivávt
váruvávt
cuávuvávt
táváávt
čielgâávt
Erinomašávt
erenomášávt
Erinomášávt
erinomážávt
erinomášávt
eromášávt
mâšávt
Erinomâšávt
Erâomâšávt
hirmâđávt
Eroâšávt
torvolâvt
komálâvt
ärbivuáválâvt
tärkkilävt