140109

Kva har skjedd

Type Søkt Fått
eigen 181550 ?
søknad 364000 200000

Prosjektidé:

Videreføre arbeide med NUV-prosjektet «Interaktiv samiskopplæring på Internett» til flere språk og med en mer sofistikert innlogging enn det som er i dag.

 1. Lage språklæringsprogrammene Oahpa og View, som i dag finnes for nordsamisk, også for kvensk og russisk.
 2. Utvikle en innlogging som gjør det mulig for a) lærere å definere oppgaver for studentene og følge med i deres arbeid, og for b) studentene å følge med i sin egen progresjon i forhold til læringsmålet for kurset. Innloggingsmekanismen vil videre være av stor betydning for forskning på fremmedspråkslæring siden innloggingen vil gjøre det mulig å knytte loggdata til unike brukere, og slik følge den språklige fremgangen. Slike data kan underkastes statistisk analyse som i sin tur kan legge grunnlaget for videreutvikling av Oahpa og View.

Tidsplan

 • 1. kvartal 2014:
  • Lage innlogging, teste med studenter og lærere. Testing vil i første omgang skje med nordsamisk og russisk.
 • 2. kvartal 2014:
  • Implementere Morfa, Leksa og Numra for russisk og kvensk.
 • 3. kvartal 2014:
  • Teste og forbedre innlogging med både samisk-, russisk- og kvenskstudenter.
  • Begynne implementere View og Sahka/Vasta for russisk.
  • Arrangere workshop, invitere andre språkfag
 • 4. kvartal 2014:
  • Mer arbeid med implementering av View og Sahka/Vasta for russisk.
  • Testing og forbedring av systemet for alle tre språk.

Vi har fått mindre pengar, men det ser ut til at vi vil få dette til.

FRAMOVER

Tiltaksliste

 • Diskutere med Ryan i morgon Trond, Lene
 • Ta kontakt med dekanatet om ei programmererstilling Trond
 • Setje opp fkv-oapha, andre oahpa?
 • Overføre MiP til svensk. Maskin og deretter svenskar
 • Kvensk: Vi må setje opp alfa-oahpa. No skal det bli eit nytt kvensk kurs.
 • Kvensk: Vi trenger ordliste for Leksa, den tar vi frå aikamatka Leena
 • Russisk: denne våren er det RUS-1001 kurs. Teste innlogging med studenter og lærere.

Datatilsynet

 • Vi registrerer studentane under pseudonym. Er det ok?
 • Vi bruker data i forsking. Må vi spørje om lov? T.d. ved å gjere merksam på det ved innlogging?
 • Lene avklarer disse tingene

Ideer

Registrere hvilke ord studenten kan og ikke kan i Leksa

 • gi statistikk til studenten
 • gi de ordene hun ikke kan

Oahpa

Fleire miljø er interessert i å lage Oahpa:

 • Våre prosjekt: fkv, vro, est
 • Først: myv, mrj, olo, crk,
 • Deretter: liv, mhr, mdf
 • Deretter: vep