140227p

Møte 27.02.14

Til stades: Ryan, Lene, Trond

Saksliste

 • Spørsmål om NDS fra Gáisi
 • Innlogging

Spørsmål om NDS fra Gáisi

Tromsø kommune ønsker å implementere NDS på sine nettsider. De bruker Custom Publish.

TILTAK

 • Ryan skriver teknisk spesifikasjon i Techdoc

Innlogging

Plannleggingsdokument ligg i main/ped/univ_oahpa/courses/TODO.md

http: //giellatekno.uit.no/ped/fleksi/FleksibelUtdanning.html

Goals

Eit visst antal oppgåver er gjort med eit visst antal resultat eller med ein visst snitt av oppgåvene

To ulike måtar å måle "rett svar":

 1. Korrekt
 2. Korrekt på første forsøk

Spesifikasjon av læringsmålet for hvert kurs:

 1. kurs 2014: RUS-1001, SAM-1031, sørsamisk?
 2. Oppgave A, B, C osv gjort X antall ganger, hvorav minst Y ganger med resultat minst Z %
 3. Tidsbegrensning? - foreløpig ikke
 4. Studenten registrerer seg på kursnavn (m lærer), men det er også mulig å registerere seg på kursnavn uten lærer
 5. Hvis kurset har lærer, vil læreren få opp sammendrag for sine studenter når hun logger seg inn
 6. Læreren kan hive ut studenter fra sin liste (marker nye studentar i portfolje sidan lærer si siste innlogging)

Tiltak

 • Lene sørger for læringsmålsliste for samisk og russisk fortest mulig
 • Lene tar kontakt med Helen om sma

Neste møte

 • torsdag 13. mars kl. 8.00