140314p

Møte 14.03.14

Til stades: Ryan, Lene, Trond

Saksliste

  • Spørsmål om NDS fra Gáisi
  • Innlogging

Spørsmål om NDS fra Gáisi

Tromsø kommune ønsker å implementere NDS på sine nettsider. De bruker Custom Publish.

TILTAK

  • Ryan skriver teknisk spesifikasjon i Techdoc

Sporing av brukerprogresjonen

Ryan har arbeidet med dette. Skal lage tilbakemelding om hvor langt studenten er kommet.

To ulike måtar å måle "rett svar":

  1. Korrekt
  2. Korrekt på første forsøk

TILTAK

  • djuplinking i Sahka eksisterar ikkje, må legges til
  • Ryan prøver å implementere læringsmål for SAM-1031
  • Studenten registrerer seg på kursnavn (m lærer), men det er også mulig å registerere seg på kursnavn uten lærer

Dokumentasjon

Neste møte

  • torsdag 27. mars kl. 15.00