140327p

Møte 27.03.14

Til stades: Ryan, Lene, Trond

Saksliste

 • Innlogging
 • Sporing av brukerprogresjonen

Innlogging

 1. Kursadmin-rettighet for hvert lærested som gir læreren NN rettighet som lærer på kurs "SAM-1031 UiT H 2014", og legger inn kursmål.
 2. Læreren logger seg inn som NN, og registreres som lærer på "SAM-1031 UiT H 2014" og godkjenner studentene, og kan justere kursmål, eller legge inn egne.
 3. Studenten logger inn og kan velge kurs, f.eks. "SAM-1031 UiT H 2014".

Sporing av brukerprogresjonen

 • Studentar får presentert kursmål,men kan også definere eigne mål (alle oppgaver som skal gjøres)
 • Lærerinnlogging: ser studentene progresjon i forhold til forhåndsdefinert kursmål (bare oppgaver som er gjort)
  • Under Mer informasjon om studenten: alt arbeid, også utover forhåndsdefinert kursmål
 • Lærereren/kursadmin definerer kursmål, og velger rekkefølgen av oppgavene innafor kursmålet. Kursmålet blir presentert i denne rekkefølgen både i studentens og lærerens innlogging

Definisjoner:

 • Goal
  • mal for måla, kurslærarar kan kopiera frå mal, for å unngå mykje arbeid
  • Denne bør heller heite Exercise Name
 • Description
  • Denne har eit fint namn
Nr   Task    Description        Progress      Sets answ
   (nå: Goal) 
1  Lære tall                          samandrag av det under
1.1 Tall 1     Numra string-tall 0-100  (andel av mål)   hvor mange gang gjort  
1.2 Tall 2     Numra tall-string 0-100  (andel av mål)   hvor mange gang gjort  
1.3 Klokke     Numra string-tall 0-100  (andel av mål)   hvor mange gang gjort  
1.4 Dato      Numra tall-string 0-100  (andel av mål)   hvor mange gang gjort  

2  Bøye verb                          samandrag av det under
2.1 Presens    Morfa adfasdfs       (andel av mål)   hvor mange gang gjort  
2.2 Preteritum   Morfa adfasdfs       (andel av mål)   hvor mange gang gjort  
 • Studenten ser det ho har gjort og det ho ikkje har gjort
 • Læraren ser det studenten har gjort

TILTAK

 • Djuplinking i Sahka eksisterar ikkje, må legges til
 • Ryan prøver å implementere læringsmål for SAM-1031
 • Studenten registrerer seg på kursnavn (m lærer), men det er også mulig å registerere seg på kursnavn uten lærer

Dokumentasjon

Neste møte

 • torsdag 10. april kl. 16.00