140410p

Møte 10.04.14

Til stades: Ryan, Lene, Trond

Saksliste

 • Innlogging
 • Sporing av brukerprogresjonen

Læringsmål

Robert skal lage læringsmål for russisk og Sissel før sørsamisk. Disse sjekkes inn i course-mappa.

Sporing av brukerprogresjonen

Ryan har arbeidet med dette:

 • kursmål vs. mål: kursmål er ei gruppe for ulike mål (delmål / tasks)
 • på kvart mål, får studenten sjå historikk over det dei gjorde før, på ulike prøvar: antall rett, og antall rett første gongen, osv. eg ogso prøvde noko nytt som me ikkje tala om før. fordi modulen sporar korrekt svar og brukar input, er det mogleg å visa brukarar feil svar, og ord dei må træna på. Eg køyrer ogso ein diff-funksjon på desse, og me får då sjå spesifiske bokstavar som ikkje var rette.
 • læraroversikt: læraren er ikkje spamma på første sida, og kan klikke på studentar for å sjå detaljert oppsumering over det som er gjort, ikkje gjort, og statistikk (men, fuom. dette er ikkje heilt samme som studenten ser, og det er enda meir å gjera på denne sida for lærarane)
 • læraroversikt: læraren får definera kursmål, med drag and drop frå liste over mål dei laga sjølv. på veg: allereie definerte mål/coursemål, slik at ein ikkje treng arbeide hardt for å få eit kurs i gang.

TILTAK:

 • Leksa: Words to work on: Ord som brukeren ikke klarer, kan "samles" til et valg:
 • Morfa: Liste med de siste 15 ordene som var feil, med diff (slik som nå)
 • Statistikktabell, endringar:
  • I dag: success -- score -- correct/first try rounds -- last_attempt
   • der correct = 12, first try = 11 (for totalt 12), dvs. brøk 12/11
  • Vi vil ha: success -- score -- first try/later tries -- rounds -- last_attempt
   • der first try = 11, later tries = 1, dvs. brøk 11/1
   • evt. kan vi kalle "score" for "correct"
 • Kor mange gonger har studenten arbeidd
 • delmål (http: //testing.oahpa.no/courses_davvi/courses/create/goal/)
  • Kor langt er studenten frå delmålet (oppgitt i prosent, t.d. 71%, for 5 av 7 godkjente sett)
  • Korrektprosent = 80% (dvs. ein feil per fem-sett) er default
  • Sets answered = Minimum sets sets tried ==> Sets accomplished / achieved / fulfilled / accepted
 • Læreren skal se 3 ting:
  • lag kursmål
  • gi beskjed til dine studenter
  • liste over studenter med last login, login count og progress av hele kursmålet
 • Dyplinking for Sahka

Innlogging

 1. Læreren oppretter konto som student: administrator gir rettigheter som lærer
 2. Studenter oppretter konto som student og velger kurs: læreren godkjenner studentene sine
 3. Læreren og administrator kan opprette kurs, og velge/kopiere kursmal, evt tilpasser den
  1. standard for namn? Tre komponentar: kursnamn_kursarrangör_semester
  2. Læraren sender lenkje, og studentane blir registrert på rett kurs
 4. Studentar som ikkje er studentar på eit visst kurs kan lage sine eigne kursmål / velje mal

Neste møte

mandag 28.4 kl 19 norsk tid