140428p

Møte 10.04.14

Til stades: Ryan, Lene, Trond

Saksliste

 • Gjennomgang av nye ting
 • Trello

Gjennomgang av ting som er implementert

notifications system

 • Lærer får melding om nye studenter
 • Student får melding fra systemet/lærer (kort melding)

messages system

Læreren og studenter sender meldinger til hverandre

course invitations

Hver kurs har en link og læreren kan sende den til studentene

History:ting frå sist gang er retta opp:

No har vi: success -- score -- first try/later tries -- rounds -- last_attempt

 • der first try = 11, later tries = 1, dvs. brøk 11/1
 • og "correct" er korrekte svar

sahka deep links

Er implementert på gtlab

Endringer som skal gjøres

Lærerinnlogging

Lærar får "Personal goals" i ulike stadar: burde rydde det bort. Inbox får student navigation.

 • Egne mål og history skal bort

Studentens statustabell

Endringer

 • Redo- og Begin-knapper
  • Raud redo -> blå More?
  • Grøn redo -> grøn Continue
  • Grøn Begin -> grøn Begin (som før)
 • Prosent heilt på toppen, rett under kurstittelen, som viser overgripande kursresultat.

Ordoversikt i history

 • Leksa ordoversikt: I dag er den som for Morfa, men den skal vere ulik. Vi skal ikkje ha svaret, men oppgåva. Altså: Ikkje at vi ikkje klarte å skrive okse, men at det var burru vi ikkje visste kva som var på norsk.

I dag:
Words to work on

Incorrect count Correct answer Your errors
2 okse aowfeijoife

Skal vere:
Words to work on

Incorrect count Taskword
2 burru
 • Morfa history ordoversikt:

Presentere de siste 20 feilene

Anonymitet ved innlogging:

Vi prøver det slik:

 • Studenten loggar seg på kurs 4321 som Trondtr eller som DonaldDuck.
 • Maskina lagrar studentane som 4321_321 og 4321_593, dvs. som kursnummer + arbitrære nummer. Kvar gong Trondtr loggar seg på blir han så registrert som 321, osb.

Til studentane kan vi så seie at "svara dine blir logga, men loggen kan ikkje bli knytta til brukarnamnet ditt."

Morfa-S og Numra fungerar ikkje på gtlab

TILTAKSLISTE:

 • Lene inviterer Lene og Trond på gmail som flere teststudenter
 • Ryan fikser det som ikke fungerer (Morfa-S, osv.)
 • Ryan djuplinking i Sahka på gtoahpa
 • Lene, Trond tester og sender tilbakemeldinger på mail
 • Ryan fikser redo
 • Ryan fikser history osv på lista over
 • Lene sender mail om rus og sma kursmål
 • Lene Trond registrerer seg på Trello

Neste møte

mandag 12.5 kl 23 norsk tid