140502p

Møte 02.05.14

Til stades: Heli, Lene, Trond.

Saker:

 • Oahpa for flere språk
 • Forbedring av koden
 • Konteaksta
 • Firefox-plugin for Konteaksta
 • Bugzilla
 • Neste møte

Oahpa for flere språk

Oahpa er implementert for flere språk

 • Kvensk: ok
 • Russisk: opp til Francis og Robert
 • Livisk og erza demoversjoner fungerer
 • Cree: vi kommer tilbake til det, fsten er ikke moden for Morfa enda

TILTAK:

 • Lene skriver mail til russiskgruppa

Forbedring av koden

 • Like filnavn osv
  • lik/stor bokstav for PoS filnavn og i xml-formatet
   • Status: Gamle språk har liten, nye språk har stor.
   • Men rett opp i dei gamle språka som ikkje er i bruk (smn, sms, ...)
  • semantical_sets => semantic_sets
  • dokumentasjor for å lage demoversjon: http: //oahpa.no/addlang/index.html
 • Skille språkspesifikk kode fra den andre koden
 • Spørsmål om namnekonvensjonar:
  • src/A_liv.xml
  • engliv/A_engliv.xml = og så slike namn for omvendt

TILTAK:

 • Heli ser på dette når hun har tid.

Konteaksta

Dokumentasjonen

Lene har endra navn på dokumentasjonsside fra teaksta til

 • http: //giellatekno.uit.no/ped/common/konteaksta.html

Ting å arbeide med:

 • Oppgavene tar lang tid å generere. Heli kan se på muligheta av
  • å ha linker til färdiga sidor
  • speede up generering av sidor
 • Dynamiske sammensetninger fungerer ikke alltid
  • muligens kombinasjon med bindestrek
 • Ikke alle web-sider fungerer med Konteaksta. Heli vil se på disse:
  • skuvla.info (sjekk evt med Ryan)
  • nrk.no - formatering
  • sapmi.uit.no (Trond følger opp denne)
 • Logo Lene tar kontakt med Kjellaug om logo

Firefox-plugin for Konteaksta

Heli ser på denne

Bugzilla

 • 1759 fungerer ikke på http: //skuvla.info
 • 1760 Om generering av distractors og fasit
 • 1758 Komme tilbake til index-siden etter google-søk
  • denne må løses med informasjon til brukeren

Heli arbeider videre med disse.

Neste møte.

Fredag 16. mai kl 15.