140515p

Møte 16.05.14

Til stades: Ryan, Lene, Trond

Saksliste

 • Gjennomgang av oppsettet for kursinnlogginga
 • Testing av kursinnlogging
 • NDS
 • Synliggjøring av Ryan og Heli

Gjennomgang av oppsettet for kursinnlogginga

Det meste av det vi avtalte på forrige møte er gjort.

TILTAK

 • Ryan tester i Safari berre for å sjå om alt fungerar
 • Ryan: cookies & testing.oahpa.no fungerar ikkje no, men dei kan slåast på
 • Ryan historikk: tall og dato
 • Ryan: historikk - words to work on - morfa-s: for mykje info: ta bort ordvariantar, berre eit ord frå fasit, og vis berre siste 10-15 feil ord.
 • Ryan hjelpefunksjonen i Morfa skal fungere
 • Ryan djuplinking i Sahka på gtoahpa
 • Lene sender mail om rus og sma kursmål

Testing av kursinnlogging

Lene og Trond sender invitasjoner til test-studenter, med kopi til Ryan, som så lager innlogging for hver av dem. Det er viktig å få testa mye før neste møte.

NDS

NDS på ovttas.no

http://prod.ovttas.no/node/1353

fungerer ikkje: openbeta.prod.ovttas.no/sma/node/2612 (skal vera løyst i løpet av dagen)

Min birra i NDS

I menyen på NDS, når den er implementert på websider: Det mangler informasjon om hvem som står bak NDS

Løsning:

 • Ryan: NDS reader: about -> hjelp, med tredje sida: min birra.
 • Lene lager tekst "Min birra" til http: //oahpa.no og dessuten også til Konteaksta

Synliggjøring av Ryan og Heli

 • Trond: Agitprop http: //giellatekno.uit.no/Giellatekno.sme.html

Neste møte

mandag 5.6 kl 23 norsk tid