140606p

Møte 6.06.14

Til stades: Ryan, Lene, Trond

Saksliste

 • NDS
 • Ovttas
 • Synliggjøring av Ryan og Heli
 • Gjennomgang av oppsettet for kursinnlogginga
 • Testing av kursinnlogging

NDS

NDS på ovttas.no

http://prod.ovttas.no/node/1353

fungerer no: openbeta.prod.ovttas.no/sma/node/2612 (skal vera løyst i løpet av dagen)

TILTAK

 • Diskutere med ovttas om utfylling av ordboka Trond

bruk ifylgje loggen:

$ wc -l user_log.txt
545593 user_log.txt

 213002 sme	nob
 130093 nob	sme
 55054 sma	nob
 47906 sme	fin
 45458 fin	sme
 40189 nob	sma
 12132 SoMe	nob
  1330 SoMe	fin
   32 	sme
   ... og so ser eg det dukker oopp nokre feilmeldingar i brukarlogg-- må fikse og. 

Hjelp på ovttas

Informasjonen vi får når vi har bokmerke på ei side, bør være link til den sida som omhandler ordboka på det språket det gjelder

NDS for cree

16000 ord, imponerande robust. Mykje rart i koden, men svært bra.

Synliggjøring av Ryan og Heli

 • Trond: Agitprop Giellatekno kontaktinfo
  er det mulig å tilby dem en side med lenke derfra for mer info/CV osv?
 • giellatekno-side er uproblematisk
 • alternativt kan de lenke opp til en side som de har et annet sted?
 • det er nok vanskelig å få til på UiT side offisielle sider

TILTAK

 • Trond legger inn Heli og Ryan inn i giellateknos kontaktsider, lager sider for begge innafor giellateknos sider, og sender mail til begge om dette etterpå.

Gjennomgang av oppsettet for kursinnlogginga

Det meste av det vi avtalte på forrige møte er gjort.

Morfologisk tilbakemelding

Vi kan sjå for oss to løysingar, ei trenivåløysing, eller ei løysing med error-fst.

Eksempel akkusativ med trenivåløysing:

 1. Nivå 1
  1. "guolli" har bisyllabic stem -
  2. and shall have weak grade
  3. Remember dipht simpl because of
  4. the suffix is -id
 2. Nivå 2
  1. Remember "guolli" stem
  2. weak og strong grade?
  3. Is there dipht simpl?
  4. Wich suffix?
 3. Nivå 3
  1. "guolli" is a freqvent noun -
  2. you should know it now!
  3. (blank)
  4. (blank)

Hjelpefunksjonen i Morfa fungerer lokalt på Ryans maskin, men ikke på nett enda. Ryan prøver ut 3 nivåer på hjelpeteksten. Dette skal vente litt fordi vi vil teste:

Bruk av error-fst?

gulliid guolli+Ani+N+CGErr+Pl+Acc

CGErr => husk stadieveksling

oppgaven i morfa S er "guolli" Pl Acc

gulliid
gulliid	guolli+Ani+N+CGErr+Pl+Acc <==
gulliid	guolli+Ani+N+CGErr+Pl+Gen
gulliid	gullat+V+TV+Der/NomAg+N+Pl+Acc <== feil lemma
gulliid	gullat+V+TV+Der/NomAg+N+Pl+Gen
gulliid	gulli+Hum+N+NomAg+Pl+Acc <== feil lemma
gulliid	gulli+Hum+N+NomAg+Pl+Gen

klikk på hjelp: analyse og sendes til en analysator med pedfst (med errorformer), og deretter, hvis ikke treff, så får man backup-tilbakemelding (dagens tilbakemelding)

TILTAK

 • Lene dokumenterer bruka v error fst, og Ryan kommenterer løsninga
 • Ryan: cookies & testing.oahpa.no fungerar ikkje no, men dei kan slåast på
 • Ryan historikk: tall og dato (ikkje gjort)
 • Ryan Endre "Learn Sámi in 10 days" til "SAM-1031"
 • Ryan eller Lene noterar hvilke kursmålslinker ikkje fungerar, og fikser
 • Ryan fikser slik at man ser sammenlagt % av kursmål når man logger inn

Testing av kursinnlogging

Lene og Trond sender invitasjoner til test-studenter, med kopi til Ryan, som så lager innlogging for hver av dem. Det er viktig å få testa mye før neste møte.

Debugging, innloggingssystem

To sekund, deretter gulgrå side og:

"/home/ryan/gtsvn/ped/univ_oahpa/media/images/_big.png" does not exist

Neste møte

tirsdag 17.6 kl. 13 edmonton tid, kl. 14 minnesota tid