140620p

Møte 20.06.14

Til stades: Ryan, Lene, Trond

Saksliste

 • NDS
 • Morfologisk feedback
 • Gjennomgang av oppsettet for kursinnlogginga
 • Testing av kursinnlogging

NDS

Haida: Få mwe i Haida, og punktum som bokstav (dvs. bokst.bokst som ord). Dette skal vere i plugin. Skriv du inn ordet med punktum går det bra. Det same problemet gjeld nenetsisk.

Miniparadigme: Sjå på det, evt. betre å lage dokumentasjon. Det skal bli lagt inn i config.

TILTAK

 • Ryan: dokumentasjon om paradigmesystem?

Morfologisk feedback

Mogleg demo ferdig i neste veke. Ideen er god, og vi vil gjerne sjå på det. Ryan ser på det og skriv evt. mail.

Kursinnlogging

Ryan arbeider videre og sender spørsmål etterhvert.

Spörjeskjema ved innlogging?

 • Du forblir anonym
 • Kva er morsmålet ditt?
 • Aldersgruppe (3-4 grupper)
 • Vi vil bruke det til forsking

TILTAK:

 • Ryan: nivåoppsett er ikkje relevant, gå gjennom feedback_install og ta bort level-attributt.
 • Ryan historikk: tall og dato (ikkje gjort)
 • Ryan eller Lene noterar hvilke kursmålslinker ikkje fungerar, og fikser
 • Ryan fikser slik at man ser sammenlagt % av kursmål når man logger inn
 • Ryan lager lokalisering og sender epost når det er gjort: nob, sme, fin, swe, eng
 • Ryan lager spørreskjema for første innlogging

Testing av kursinnlogging

Lene og Trond sender invitasjoner til test-studenter, med kopi til Ryan, som så lager innlogging for hver av dem. Det er viktig å få testa mye før neste møte.

Neste møte

ondag 9.7 kl. 7 norsk tid, kl. 23 Edmonton tid, kl. 24 Minnesota tid