140711p

Møte 11.07.14

Til stades: Ryan, Lene,

Saksliste

 • Kursinnlogginga
 • Morfologisk feedback API
 • NDS

Kursinnlogging

Ryan arbeider videre og sender spørsmål etterhvert.

Tiltak:

 • Ryan: samla prosent burde endrast til ei samling av Task til staden for Course Goals
 • Ryan: djuplinking er feil i leksa i Chrome i Leksa. ein får geografi/common-attributtar i lenka
 • Ryan: Task til desse med /sted/ skal endrast til vanleg /leksa/
 • Ryan: MorfaS adjektiver funker ikke på gtlab
 • Ryan: Vasta-S nesten fungerar, sporing fungerar, men ikkje Vasta-S
 • Ryan: spørreskjema på første innlogging
 • Ryan: lager lokalisering og sender epost når det er gjort: nob, sme, fin, swe, eng
 • Ryan: lager spørreskjema for første innlogging

Kursmållenker for Leksa, i denne rekkefølgen:

http://testing.oahpa.no/courses_davvi/leksa/?source=sam1031_1&geography=world&common=1&semtype=all&transtype=smenob
http://testing.oahpa.no/courses_davvi/leksa/?source=sam1031_1&geography=world&common=1&semtype=all&transtype=nobsme
http://testing.oahpa.no/courses_davvi/leksa/?source=sam1031_2&geography=world&common=1&semtype=all&transtype=smenob
http://testing.oahpa.no/courses_davvi/leksa/?source=sam1031_2&geography=world&common=1&semtype=all&transtype=nobsme

Djuplinkinga fungerer ikkje heilt i Leksa på testing.oahpa.no, men fungerar på oahpa.no-- skilnaden er at common og geografi dukker opp i vanleg Leksa, dei burde slettast:

-> http://testing.oahpa.no/courses_davvi/leksa/?source=sam1031_1&transtype=smenob&semtype=all
-> http://testing.oahpa.no/courses_davvi/leksa/?source=sam1031_2&transtype=nobsme&semtype=all

Spørreskjema ved første innlogging:

 • Du forblir anonym
 • Kva er morsmålet ditt? norsk/svensk/dansk, finsk/meänkieli/kvensk, nordsamisk, annet samisk språk, russisk, engelsk, tysk, annet:
 • Aldersgruppe: under 18, 18-25, 26-45, 46+
 • Kan du noe samisk fra før? ingenting, såvidt, litt, mye
 • Kan du et annet språk enn morsmålet ditt og evt litt samisk? ja nei
 • Info: Vi vil bruke loggen til forsking for å se hva som er vanskelig og lett for studenter avhengig av morsmål, alder osv. Brukere vil ikke bli identifiserte, kun referert i logg med nummer.

Morfologisk feedback API

http://testing.oahpa.no/courses_davvi/errorapi/test_page/
wordform task lemma asdf
girjii - girji < får feedback for både substantiv og verb
girjii Sg+Ill girji < får feedback for bare substantiv

girjái

Tiltak:

 • Ryan: fikser eit par bugger med testskjema

NDS

Sti for å endre info i den grå boksen for pikiskwewina:

gtsvn/apps/dicts/nds/src/neahtta/configs/language_specific_rules/templates/pikiskwewina/search_info.template