140905p

Møte 05.09.14

Til stades: Heli, Lene, Trond.

Saker:

 1. Serverhastighet
 2. Optimalisering av spørring
 3. Pipeline
 4. Endring av oppgaveoppsett
 5. Konteaksta-cg3 inn i makefil
 6. Dokumentasjon av Konteksta
 7. Dokumentasjon av Oahpa
 8. Html-oppsett av museets samiske tekster
 9. Firefox-plugin for Konteaksta
 10. Inkludering av Konteaksta i kursinnlogging
 11. Workshop om fleksi-prosjektet
 12. Neste møte

Serverhastighet

Trond har testet hastigheta på serverne, og klarer ikke å resultatet feilen fra sist. Han har skrevet mail til it-avd om å få raskere prosessor på gtlab. Tilbud fra Steinar om å øke cpu på serveren, noe som vi takker ja til.

Testa på sms, ikkje smn:

gtlab:
real	2m57.532s
user	2m43.779s
sys	0m2.506s

gtweb
real	3m5.451s
user	2m56.728s
sys	0m2.029s

divvunserver:
real	2m49.514s
user	2m52.029s
sys	0m6.738s

Trond si maskin:
real	9m20.065s
user	9m16.887s
sys	0m2.148s

Tiltak:

 • Trond gir beskjed til Steinar om å få raskere prosessor på gtlab

Optimalisering av spørring

Generering av distraktors tar mest tid, for multiple choice. 1) Sende ordene som skal genereres samla til FST 2) De anbefalte sidene burde være mulige å lagre ferdige

Tiltak:

 • Heli prioriterer å arbeide med optimaliseringa av spørringa

Pipeline

Vi ønsker inn full preprosessering og også corr for å ha mulighet til å rette skrivefeil i anbefalte tekster.

Pipeline skal være:

cat text | \
preprocess --abbr=/opt/smi/sme/bin/abbr.txt --corr=/opt/smi/sme/bin/corr.txt | \
lookup -flags mbTT /opt/smi/sme/bin/sme.fst | \
lookup2cg | \
vislcg3 -g /opt/smi/sme/bin/disambiguation.cg3 | \
vislcg3 -g /opt/smi/sme/bin/konteaksta.cg3

Tiltak:

 • Heli endrer pipeline i Konteaksta, og oppdaterer den i dokumentasjonen
 • Lene tester output etterpå

Endring av oppgaveoppsett

Heli har endret i koden så att om det är fler än 10 på sidan, då ta inte alla men annars ta med alla og har endret koden slik at om det finns ambiguous morf analys då ta med ord, om det finns en analys som passar in i mönster, i aktivitetene: colour og click.

Tiltak:

 • Lene tester
 • Lene sjekker tagger i activity-filene

Konteaksta-cg3 inn i makefil

Tiltak:

 • Trond diskuterer med Sjur om automatisering av functions-konteaksta.cg3 -fila.

Nederst i functions.cg3 er det reglar som gjeld berre for konteaksta. I functions.cg3 er den magiske teksten:
#IncludeforKonteaksta - for linjer som kommenteres inn for Konteaksta

Vi vil ha eit magisk m4-aktig oppsett som gjer at vi får to filer:

 1. fila functions.cg3 (fila som i dag og utan linjene "for konteaksta")
 2. ei fil functions-konteaksta.cg3 (derivert frå fila som i dag men med linjene "for konteaksta")

Dokumentasjon av Konteksta

Tiltak:

 • Heli forbedrer dokumentasjonen for Konteaksta: Her.
 • $GTHOME/apps/teaksta/sme/EXTENDING - hur man lägger till en ny topic i Konteaksta skal få jspwiki-format og lenkes til dokumentasjonssida.

Dokumentasjon for Oahpa

Trond har sett på dokumentasjonen. Dokumentasjonen vart skrive då vi hadde ein og to Oahpa. Det kommer ikke fram at vi har flere Oahpaer, og at de er på to forskjellige servere.

Tiltak:

html-oppsett av museets samiske tekster

Forbedring av html-oppsett av museets samiske tekster for Sápmi-utstillinga.

Tiltak:

 • Lene, Trond følger opp.

Firefox-plugin for Konteaksta

Tiltak:

 • Heli arbeider videre med denne

Inkludering av Konteaksta i kursinnlogging

Tas opp først med Ryan.

Tiltak:

 • Lene tar dette opp først med Ryan

Workshop om fleksi-prosjektet

Planlagt til fredag 19.9 Fra vår plan: Arrangere workshop, invitere andre språkfag, hensikten er å dele

Vi utsetter dette til kursinnlogginga er helt ferdig (bl.a. mangler lokalisering osv) og Firefox-plugin. Vi inviterer til en gjesteforelesning med Detmar, pluss teaser om selve workshopen.

Neste møte.

Fredag 3. oktober kl 9.00, men vi har kontakt underveis.