140916p

Møte 16.09.14

Til stades: Ryan, Lene, Trond

Saksliste

 • Morfologisk feedback API
 • Spørreskjema ved første innlogging:
 • Kursinnlogginga

Morfologisk feedback API

http: //testing.oahpa.no/courses_davvi/errorapi/test_page/

FST på gtlab i /opt/smi/sme/bin/ped-errortag-sme.fst

xml: ../sme/meta/morfaerrorfstmessages.xml

Bare Ryan kan omstarte den foreløpig.

Tiltak:

 • Ryan: errorapi - må vera innlogga no (HTTP standard auth vindaugo dukker opp); det er ikkje sånn me vil ha det
 • Lene flytte og tilpasse kildefilene til newinfra, denne vil etterhvert bli kompilert der
 • Ryan: implementerer i morfa-s illativ for testing

Spørreskjema ved første innlogging:

Ny versjon av spørreskjemaet (etter diskusjon på møtet):

 • Kva er morsmålet ditt? norsk/svensk/dansk, finsk/meänkieli/kvensk, nordsamisk, annet samisk språk, russisk, engelsk, tysk, annet:
 • Aldersgruppe: under 18, 18-25, 26-45, 46+
 • Kan du noe samisk fra før? ingenting, såvidt, litt, mye
 • Har du lært et annet nytt språk enn engelsk etter at du begynte på skolen? ja nei
  • Følger du et samiskkurs med lærer?
  • Kan noen i husstanden din samisk?
 • Info: Vi vil bruke loggen til forsking for å se hva som er vanskelig og lett for studenter avhengig av morsmål, alder osv. Brukere vil ikke bli identifiserte, kun referert i logg med nummer.

Informasjonen skal lagres og kunne brukes knyttes til bruker-ID.

Eksportert CSV:

 user,completed,Kva er morsmålet ditt? (choice),Kan du noe samisk fra før? (choice),Aldersgruppe (choice)
 4727053889359667644,2014.16.09,norsk/svensk/dansk,såvidt,46+
 2835731962866600674,2014.16.09,norsk/svensk/dansk,såvidt,26-45

http: //testing.oahpa.no/courses_davvi/survey/answer/

 • Ryan: moglegheit til obligatorisk spørreskjema på første innlogging, men alle spørsmål er ikkje obligatoriske (må godta null-svar)

Kursinnlogginga

Lærerinnlogging: Kursinvitasjon må følge kurset (dvs at man får bare den relevante linken å sende til studentene).

Tiltak:

 • Ryan invitasjon - invite students link next to individual courses displays all possible invitations; not just the one
 • Ryan samla prosent burde endrast til ei samling av Task til staden for Course Goals. Samla prosent fungerer ikkje no. For kvar task som er fullført skal du ha utteljing på prosent, men du skal ikkje trenge å gjere all morfologi for å få prosent.
 • Problem: Prosenten i Oahpa, når man arbeider, nullstillar seg.
 • Ryan: Task til desse med /sted/ skal endrast til vanleg /leksa/
 • Ryan Sahka, Vasta og MorfaC må fungere på gtlab
  Det fungerer framleis ikkje, sjølv med ny installering. Ryan ser meir på det.

Lokalisering

Lene, Trond fyller ut i lokaliseringsfiler

http://giellatekno.uit.no/ped/common/Localisation.html

ped/univ_oahpa/locale/sme/LC_MESSAGES/django.po #etc, for dei andre språka

Lokalt (eksporterer nye meldingar):
python manage.py makemessages -a --ignore=env/*

Pä server
cd /home/univ_oahpa #gtoahpa
cd /ryan/sin/eigen/konto #gtlab
svn up
python manage.py compilemessages

Kursmållenker for Leksa, i denne rekkefølgen, ikke stedsnavn

http://testing.oahpa.no/courses_davvi/leksa/?source=sam1031_1&geography=world&common=1&semtype=all&transtype=smenob
http://testing.oahpa.no/courses_davvi/leksa/?source=sam1031_1&geography=world&common=1&semtype=all&transtype=nobsme
http://testing.oahpa.no/courses_davvi/leksa/?source=sam1031_2&geography=world&common=1&semtype=all&transtype=smenob
http://testing.oahpa.no/courses_davvi/leksa/?source=sam1031_2&geography=world&common=1&semtype=all&transtype=nobsme

Neste møte

Mandag 22. september kl 16.00 norsk tid. Trond er da bortreist og kan ikke delta.