140930p

Møte 30.09.14

Til stades: Ryan, Lene

Saksliste

 • Morfologisk feedback API
 • Spørreskjema ved første innlogging
 • Kursinnlogginga
 • Konteaksta i kursinnlogging

Morfologisk feedback API

Sjur og Lene holder på å flytte errorFST-kildefilene over i newinfra, slik at de kan kompileres med make, etter egen configure.

testside

I MorfaS illativ

Morfologisk feedback fra error-FST fungerer i illativbøyninga for substantiv lokalt på Ryans maskin, men ikke på gtlab. Gammel feedback er heller ikkje installert på den rett måte, så får ein mange meldingar av samme type.

Tiltak:

 • Ryan: implementerer i morfa-s på gtlab for alle substantiv og verb for testing, og gir beskjed om når det er gjort.
 • Lene: sluttfører flytting og tilpassing av kildefilene til newinfra, og legger til flere feiltyper

Spørreskjema ved første innlogging

Spørreskjemaet er ikke oppdatert enda.

testside

Tiltak

 • Ryan: oppdaterer spørreskjemaet
 • Ryan: dokumenterer redigering og eksportering til spørreskjemaet (står i databasen)

Kursinnlogginga

Lærerinnlogging: Kursinvitasjon må følge kurset (dvs at man får bare den relevante linken å sende til studentene).

Tiltak:

 • Ryan: sjekk kor session data er lagra på serveren... gamle sessioner får problem med ny kode. Problem: Prosenten i Oahpa, når man arbeider, nullstillar seg.
 • Ryan: nullstille test student?
 • Ryan: Task til desse med /sted/ skal endrast til vanleg /leksa/
 • Ryan Sahka, Vasta og MorfaC må fungere på gtlab
  Det fungerer framleis ikkje, sjølv med ny installering. Ryan ser meir på det.
 • Ryan: gul side på Sahka. Vasta-S: lookupserv var ikkje i drift

Lokalisering

 • Lene, Trond fyller ut i lokaliseringsfiler
 • Ryan: lokalisering av namn til task og course info, og sender mail til Lene om hvor fila befinner
 • Ryan: Morfa-C: input box er ikkje stort nok for nokre moglege svar. Eksempel: Makkár stohpogálvvut leat sin viesus? (bassaladdanmašiidna)

Kursmållenker for Leksa, i denne rekkefølgen, ikke stedsnavn

http://testing.oahpa.no/courses_davvi/leksa/?source=sam1031_1&geography=world&common=1&semtype=all&transtype=smenob
http://testing.oahpa.no/courses_davvi/leksa/?source=sam1031_1&geography=world&common=1&semtype=all&transtype=nobsme
http://testing.oahpa.no/courses_davvi/leksa/?source=sam1031_2&geography=world&common=1&semtype=all&transtype=smenob
http://testing.oahpa.no/courses_davvi/leksa/?source=sam1031_2&geography=world&common=1&semtype=all&transtype=nobsme
 • Ryan: Ikke stedsnavn i linken

Konteaksta i kursinnlogging

Ryan: evaluerer korleis Konteaksta kan brukest i Courses

Neste møte

Fredag 3. oktober kl 16.00 norsk tid.