141003h

Møte 03.10.14

Til stades: Heli, Lene, Trond.

Saker:

 1. Konteaksta inn i kursinnlogging
 2. url-registrering generelt
 3. Serverhastighet
 4. Optimalisering av spørring
 5. Dokumentasjon av Konteksta
 6. Dokumentasjon av Oahpa
 7. Html-oppsett av museets samiske tekster
 8. Firefox-plugin for Konteaksta
 9. Workshop om fleksi-prosjektet
 10. Neste møte

Konteaksta inn i kursinnlogging

Kursinnlogging

Som student:

 • student_test
 • asdf

Som lærer:

 • asdf
 • asdf

Kva opplysningar skal vi ha med inn i innlogginga? Kan vi logge feila studenten gjer?

Url- og topic studenten skal gjøre blir listet opp i kursinnlogginga. Men vi vil ha registrert:

 • Task: Multiple choice, Klikk, Fyll ut.
 • registrering av om studenten gjev rett eller feil svar
 • systemet skil mellom feil på første forsøk og feil på seinare forsøk

Tiltak:

 • Heli arbeider dette og skriver mail til oss og Detmar og Robert

url-registrering generelt

Vi ønsker å registrer hvilke url-er studenten har gjort i Konteaksta. Mål: forstå hvilke sider som er populære, og som egner seg til Konteaksta-bruk.

Serverhastighet

Vi har fått bedre prossessorer

Optimalisering av spørring

Saka var: Generering av distraktors tar mest tid, for multiple choice.

 1. Sende ordene som skal genereres samla til FST
 2. De anbefalte sidene burde være mulige å lagre ferdige

Eduard Schaf og Robert har funnet en løsning for russisk som Heli kan bruke.

Tiltak:

 • Heli prioriterer å arbeide med optimaliseringa av spørringa

Pipeline

Vi ønsker vår egen språkavhengige preprosessering for å ha mulighet til å rette skrivefeil i anbefalte tekster.

Det er no problem med preprosessering. Det vi har no er openNLP tokenizer

Bruken av openNLP kom ferdig sett opp med WERTi. Vi kan erstatte det med vår eigen.

Tiltak:

 • Heli endrer preprossering

Dokumentasjon av Konteksta

Her skal den tekniske dokumentasjonen om Konteaksta samles: Her.

Tiltak:

 • Heli forbedrer dokumentasjonen for Konteaksta:
 • $GTHOME/apps/teaksta/sme/EXTENDING - hur man lägger till en ny topic i Konteaksta skal få jspwiki-format og lenkes til dokumentasjonssida.

Dokumentasjon for Oahpa

Trond har sett på dokumentasjonen. Dokumentasjonen vart skrive då vi hadde ein og to Oahpa. Det kommer ikke fram at vi har flere Oahpaer, og at de er på to forskjellige servere.

Restarting av Oahpa er no ok: Restart, og vi har lenkje til det gamle Maintenance-dokumentet.

Tiltak:

 • Trond, Heli legger inn mangler i dokumentasjonen for Oahpa: Oahpadokumentasjon
  • Lokalisering (messages og translations): Lokalisering
  • Trond legger inn info fra tidligere maintenance-dokumentet (f.eks. kommandoer for å stryke og legge til enkeltord med paradigmer)

Html-oppsett av museets samiske tekster

Forbedring av html-oppsett av museets samiske tekster for Sápmi-utstillinga. (Skulle sendes videre til dem som "gjør det".)

Tiltak:

 • Lene, Trond følger opp.

Firefox-plugin for Konteaksta

Tiltak:

 • Heli arbeider videre med denne

Workshop om fleksi-prosjektet

 • Workshop med språkfaga, Lene tenker ut dato, ca. starten av nov.
 • Møte med Informatikk -- snart. Trond kan ringe.

Neste møte

Fredag 17. oktober kl 9.00