141003r

Møte 03.10.14

Til stades: Ryan, Lene

Saksliste

 • Morfologisk feedback API
 • Spørreskjema ved første innlogging
 • Sahka, Vasta og MorfaC fungerer ikke som de skal
 • Lokalisering
 • Konteaksta i kursinnlogging

Morfologisk feedback API

Sjur og Lene har flyttet errorFST-kildefilene over i newinfra, slik at de kan kompileres med make, etter egen configure. Dette er straks på plass. Da vil det være lettere å legge til flere feiltyper, og dette vil sannsynligvis også bli implementert for flere språk.

error api testside

I MorfaS illativ

Gammel feedback er enda ikkje installert på den rett måte, så ein får mange meldingar av samme type.

nurki Acc fungerer på api-sida, men ikke i Morfa:

/opt/smi/sme/bin/ped-errortag-sme.fst
meta/morfaerrorfstmessages.xml

    <message task="Sg+Acc" tag="Acc" tag2="CGErr"><![CDATA[Husk <a class="helptext" target="_blank" href="http://oahpa.no/sme/gramm/stadieveksling.nob.html#Stadievekslingsm%C3%B8nstre">stadieveksling<span class="shortinfo">Veksling i konsonantgruppa mellom 1. og 2. stavinga i siste takta, f.eks. giella - giela. Klikk for å lese mer.</span></a>.]]></message>


nurki
nurki	Nurki+N+Prop+LowercaseErr+Plc+CGErr+Sg+Acc
nurki	Nurki+N+Prop+LowercaseErr+Plc+CGErr+Sg+Gen
nurki	Nurki+N+Prop+LowercaseErr+Plc+Sg+Nom
nurki	nurki+N+CGErr+Sg+Acc
nurki	nurki+N+CGErr+Sg+Gen
nurki	nurki+N+Sg+Nom

Tiltak:

 • Ryan: fikse problem med at meldingar dukker opp i testgrensesnittet, men ikkje i morfa-s (Pl+Acc)
 • Ryan: standardmeldinga kommer flere ganger i høyre vindu. Den skal komme bare en gang.
 • Ryan: lag ein /etc/init.d skript for omstarting, slik at alle får omstarte når som helst

Spørreskjema ved første innlogging

Spørreskjemaet er oppdatert, men skrivefeltene fungerer ikke. Studenten skal komme direkte til spørreskjemaet første gang hun logger inn.

spørreskjema testside

Lokalisering gjøres i admin-grensesnittet etter å ha logga inn som lærer.

Tiltak

 • Ryan: endrer fra skrivefelt til flervalg i alle svarene
 • Ryan: dokumenterer redigering og eksportering til spørreskjemaet (står i databasen)
 • Ryan: CSRF feil når ein endrer hjelpespråket
 • Lene: oversetter lokaliseringa
 • Ryan: lagre grensesnittspråk i bruk spørreskjema
 • Ryan: fjern påminnelse om spørreskjema som dukker opp av og til. ein får melding på første innlogging no, då treng me ikkje påminnelse.

Sahka, Vasta og MorfaC fungerer ikke som de skal

   <message id="err-no_fst">Beklager – systemet fungerer ikke for øyeblikket.</message>
   Regelen: 
sme-ped.cg3 =>   MAP (&err-no_fst) TARGET QDL (NEGATE *1 WORD OR QMRK) ; 
    N V ? input (spørsmål + svar) | preprocess | usmePed | lookup2cg | vislcg3 -g sme-ped.cg3


Vasta;
Manne Biret lea nu buori mielas? Son áigut geahččat duodječájáhusa .
  Du skal bruke substantivet som er oppgitt.Tiltak:

 • Ryan Sahka og Vasta må fungere på gtlab
  Det fungerer framleis ikkje, sjølv med ny installering. Ryan ser meir på det.
 • Ryan: tar kontakt med Heli
 • Ryan: Morfa-C: input box er ikkje stort nok for nokre moglege svar. Eksempel: Makkár stohpogálvvut leat sin viesus? (bassaladdanmašiidna)

Lokalisering

Det mangler mange felt i lokalisering:

 • Courses: kurstittel
 • Continue, History, Begin, etc.

Tiltak:

 • Ryan: eit par manglende trans-tagger i Courses html-filer, ogso eit par felt i databasen som ikkje kan omsetjast enno
 • Lene, Trond fyller ut mer i lokaliseringsfiler når Ryan har komplettert dem

Konteaksta i kursinnlogging

Lene har snakka med Heli om dette. Heli sender mail til alle impliserte.

Tiltak:

 • Ryan: evaluerer korleis Konteaksta kan brukest i Courses

Neste møte

Torsdag 9. oktober kl 16.00 norsk tid.