141009r

Møte 09.10.14

Til stades: Ryan, Lene

Saksliste

 1. Morfologisk feedback API
 2. Spørreskjema ved første innlogging
 3. MorfaC
 4. Konteaksta i kursinnlogging
 5. Lokaliseringsverktøy for kursmål
 6. Kursinnlogging
 7. Neste møte

Morfologisk feedback API

Lene plages med å få twolc-reglene til å fugere for L2-fst i ny infa (L2 = error). Jobber videre med dette.

Ryan har gjort det mulig å se error-fst output i Firefox developer web-consol. Han kan legge til mer, hvis det trengs.

Tiltak:

 • Ryan: gjør ferdig ein /etc/init.d skript for omstarting, slik at alle får omstarte når som helst
 • Lene: lager flere feedback-meldinger.

Spørreskjema ved første innlogging

Tiltak

 • Ryan: dokumenterer redigering og eksportering til spørreskjemaet (står i databasen)
 • Lene: fortsetter å oversette lokaliseringa

MorfaC

Sahka og Vasta fungerer no på gtlab. Men MorfaC har fremdels for liten inputbox. Eksempel: Makkár stohpogálvvut leat sin viesus? (bassaladdanmašiidna)

Tiltak:

 • Ryan: laget større input box i MorfaC

Konteaksta i kursinnlogging

Lene har snakka med Heli om dette. Heli sender mail til alle impliserte.

Tiltak:

 • Ryan: evaluerer korleis Konteaksta kan brukest i Courses

Lokaliseringsverktøy for kursmål

Det er tungvint å lokalisere i admingrensesnittet.

Tiltak:

 • Ryan skal implementere et verktøy for enklere lokalisering av kursmål.

Kursinnlogging

Det skal fungere å logge inn på kursa.oahpa.no som student, og så blir gjenkjent i kursinnlogginga på gtlab.

Tiltak:

 • Lene: tester dette.

Neste møte

Fredag 17. oktober kl 16.00 norsk tid.