141017h

Møte 17.10.14

Til stades: Heli, Lene

Saker:

 1. Konteaksta inn i kursinnlogging
 2. Optimalisering av spørring
 3. Dokumentasjon av Konteksta
 4. Dokumentasjon av Oahpa
 5. Firefox-plugin for Konteaksta
 6. Kvensk Oahpa
 7. Flytte oahpaer til gtoahpa
 8. Neste møte

Konteaksta inn i kursinnlogging

Heli har funnet en metode for at det som studenten gjør, sendes til server som en tekstfil. Problemet er å vite når studenten er ferdig. Vi ønsker å vite hvor mange oppgaver det er på siden, og hvor mange oppgaver studenten gjør riktig av de oppgavene. Det vil også være bra å ta vare på gale svar og fasitsvar.

Exempel av registrerat data just nu:

Topic: SubstantiveSingular, exercise type: click, URL: http://kursa.oahpa.no/2\
011/09/21/bardni-gii-ii-aigon-skuvlii-vuolgit/
The user has clicked correctly 1 words out of 1.
The user has clicked correctly 2 words out of 2.
The user has clicked correctly 3 words out of 3.
The user has clicked correctly 4 words out of 4.
The user has clicked correctly 5 words out of 5.
The user has clicked correctly 6 words out of 6.
The user has clicked correctly 7 words out of 7.
The user has clicked correctly 8 words out of 8.
The user has clicked correctly 9 words out of 9.
The user has clicked correctly 10 words out of 10.
The user has clicked correctly 10 words out of 11.
Topic: SubstantiveSingular, exercise type: mc, URL: http://www.samimuseum.fi/m\
aahisweb/sapmi/sa_poikajastaalo.html
The user has written/chosen correctly 1 words out of 1.
The user has written/chosen correctly 2 words out of 2.
The user has written/chosen correctly 3 words out of 3.
The user has written/chosen correctly 3 words out of 4.
The user has written/chosen correctly 3 words out of 5.
The user has written/chosen correctly 3 words out of 6.
The user has written/chosen correctly 4 words out of 7.
The user has written/chosen correctly 4 words out of 8.
The user has written/chosen correctly 4 words out of 9.
The user has written/chosen correctly 4 words out of 10.
The user has written/chosen correctly 4 words out of 11.
The user has written/chosen correctly 5 words out of 12.
The user has written/chosen correctly 6 words out of 13.
Topic: SubstantiveSingular, exercise type: cloze, URL: http://avvir.no
The user has written/chosen correctly 1 words out of 1.
The user has written/chosen correctly 1 words out of 2.
The user has written/chosen correctly 2 words out of 3.
The user has written/chosen correctly 3 words out of 4.
The user has written/chosen correctly 3 words out of 5.

Tiltak:

 • Heli skriver mail om dette til oss og Detmar og Robert

Optimalisering av spørring

Saka var: Generering av distraktors tar mest tid, for multiple choice.

 1. Sende ordene som skal genereres samla til FST
 2. De anbefalte sidene burde være mulige å lagre ferdige

Eduard Schaf og Robert har funnet en løsning for russisk som Heli kan bruke.

Tiltak:

 • Heli prioriterer å arbeide med optimaliseringa av spørringa

Pipeline

Vi ønsker vår egen språkavhengige preprosessering for å ha mulighet til å rette skrivefeil i anbefalte tekster.

Det er no problem med preprosessering. Det vi har no er openNLP tokenizer

Bruken av openNLP kom ferdig sett opp med WERTi. Vi kan erstatte det med vår eigen.

Tiltak:

 • Heli endrer preprossering

Dokumentasjon av Konteksta

Her skal den tekniske dokumentasjonen om Konteaksta samles: Her.

Tiltak:

 • Heli forbedrer dokumentasjonen for Konteaksta:
 • $GTHOME/apps/teaksta/sme/EXTENDING - hur man lägger till en ny topic i Konteaksta skal få jspwiki-format og lenkes til dokumentasjonssida.

Dokumentasjon for Oahpa

Trond har sett på dokumentasjonen. Dokumentasjonen vart skrive då vi hadde ein og to Oahpa. Det kommer ikke fram at vi har flere Oahpaer, og at de er på to forskjellige servere.

Tiltak:

Firefox-plugin for Konteaksta

Tiltak:

 • Heli arbeider videre med denne

Kvensk Oahpa

Kvensk oahpa skal nå implementeres på gtoahpa-server.

Det er et problem å flere bøker under samme valg i menyen forms.py: (Dette er gjort i game.py for russisk)

BOOK_CHOICES = (
  ('all', _(u'all')),
  ('MJ1', _('Del 1')), #also GK1 MJ2 MJ3 MJ4 <=== 
  ('MJ5', _('Del 2')), #also MJ6 MJ7 MJ8 MJ9 <=== 
  ('MJ10', _('Del 3')), #also MJ11 MJ12 MJ13 MJ14 <=== 
)

Genereringa for Morfa: jeg har lagt til gen_only="none", kan også være f.eks. gen_only ="Sg+Nom,Ess" - sjekk at dette fungerer.

For MorfaS: Vi skal nå også ha adjektiv med i MorfaS, men foreløpig bare samme formene som for subtantiv, altså ingen komparering. Og vi skal ikke ha Essive og Translative for hverken substantiver eller adjektiver.

forms.py er relax_pairs, (sma: ø (ö), ä (æ), i (ï))

Tiltak:

 • Heli implementerer kvensk oahpa på gtoahpa-server, bygd på en fullt utvikla versjon
 • Heli endrer slik at man får en reell bookchoice i forms.py
 • Heli sjekker at genonly fungerer

Flytte oahpaer til gtoahpa

Nye oahpaer bør kunne implementeres direkte på gtoahpa-serveren. Nye funskjoner bør utvikles på gtlab.

Neste møte

Fredag 24. oktober kl 9.00