141024h

Møte 24.10.14

Til stades: Heli, Lene

Saker:

 1. Arbeidet videre, 2015
 2. Kvensk Oahpa
 3. Konteaksta inn i kursinnlogging
 4. Optimalisering av spørring
 5. Dokumentasjon av Konteksta
 6. Dokumentasjon av Oahpa
 7. Firefox-plugin for Konteaksta
 8. Neste møte

Arbeidet videre, 2015

Vi må finne ut hvordan arbeidet fortsetter i 2015

Tiltak:

 • Lene finner ut av økonomien for 2015.

Kvensk Oahpa

Kvensk oahpa er nå implementert på gtoahpa-server. Vi ønsker også flertall, dvs checkbox med Sg only som i dag, men at man også kan fjerne krysset og få Sg+Pl blanda.

Tiltak:

 • Heli genererer locale djangofiler så vi kan begynne med lokaliseringa.
 • Heli fikser Plural.

Konteaksta inn i kursinnlogging

Heli har sendt ut mail om dette. Vi venter på kommentarer. Hun har også hatt kontakt med Ryan.

Tiltak:

 • Lene tar kontakt med Robert og Detmar.
 • Heli, Ryan begynner med implementeringa.

Optimalisering av spørring:sak fra forrige møte

Saka var: Generering av distraktors tar mest tid, for multiple choice.

 1. Sende ordene som skal genereres samla til FST
 2. De anbefalte sidene burde være mulige å lagre ferdige

Eduard Schaf og Robert har funnet en løsning for russisk som Heli kan bruke.

Tiltak:

 • Heli prioriterer å arbeide med optimaliseringa av spørringa

Pipeline:sak fra forrige møte

Vi ønsker vår egen språkavhengige preprosessering for å ha mulighet til å rette skrivefeil i anbefalte tekster.

Det er no problem med preprosessering. Det vi har no er openNLP tokenizer

Bruken av openNLP kom ferdig sett opp med WERTi. Vi kan erstatte det med vår eigen.

Tiltak:

 • Heli endrer preprossering

Dokumentasjon av Konteksta:sak fra forrige møte

Her skal den tekniske dokumentasjonen om Konteaksta samles: Her.

Tiltak:

 • Heli forbedrer dokumentasjonen for Konteaksta:
 • $GTHOME/apps/teaksta/sme/EXTENDING - hur man lägger till en ny topic i Konteaksta skal få jspwiki-format og lenkes til dokumentasjonssida.

Dokumentasjon for Oahpa:sak fra forrige møte

Trond har sett på dokumentasjonen. Dokumentasjonen vart skrive då vi hadde ein og to Oahpa. Det kommer ikke fram at vi har flere Oahpaer, og at de er på to forskjellige servere.

Tiltak:

Firefox-plugin for Konteaksta:sak fra forrige møte

Tiltak:

 • Heli arbeider videre med denne

Neste møte

Fredag 31. oktober kl 9.00