141118h

Møte 18.11.14

Til stades: Heli, Lene, Robert

Saker:

 1. Arbeidet videre, 2015
 2. Kvensk Oahpa
 3. Dokumentasjon av Oahpa
 4. Preprosessering
 5. Felles system for russisk og nordsamisk
 6. Konteaksta på gtoahpa og kursinnlogging
 7. Optimalisering av spørring
 8. Firefox-plugin for Konteaksta
 9. Neste møte

Arbeidet videre, 2015

Vi har ikke Oahpa-finansering i 2015, men vi har noen 'løse' penger, hvor noe kan bli brukt på Oahpa. Vi har ca 70 000 igjen i Fleksiprosjektet for 2014, men vi vil be evt overskytende penger bli flyttet til 2015.

Kvensk Oahpa

Vi venter på klarsignal fra Leena om å generere nye filer til Oahpa. Locale djangofiler er generert.

Tiltak:

 • Lene tar kontakt med Leena med spørsmål om genereringa kan starte

Dokumentasjon for Oahpa:sak fra forrige møte

Tiltak:

Preprosessering

Heli har endra preprossesering fra OpenNLP til giellatekno preprosessering. Årsaken til problemene som Lene meldte om på siida-siden var i selve html-koden, og den kan vi ikke gjøre noe med. Dette er et problem for Konteaksta.

Eduard lager en log for prepreprossering, for å kunne sjekke sidene, dvs sammenlikne antall token på siden med antall token i den lingvistiske analysen.

Tiltak:

 • Lene tester Helis endring.

Felles system for russisk og nordsamisk

Det ville være en fordel å kunne ha rusKonteaksta og smeKonteaksta i et felles system, ikke minst når man skal kople dette til innlogging. RusKonteaksta er idag på server i Tübingen, men skal flyttes til gtoahpa-serveren.

Bare javakoden vil være felles, kildekoden ellers vil være separat, og dermed vil man ikke behøve å samarbeide om activities osv.

Tiltak:

 • Heli, Robert vil se på dette sammen med Eduard

Konteaksta på gtoahpa og kursinnlogging

Heli har sendt ut mail om hvilke data som kan samles fra Konteaksta til kursinnlogging. Dette ser veldig bra ut.

Ryan har laget en struktur for å legge inn data fra Konteaksta. Han foreslår å bruke en cookie istedenfor å sende data til csv-filer, sende data til en cookie.

Tiltak:

 • Heli vil flytte Konteaksta til gtoahpa, men diskuterer dette med Ryan. Kanskje vil det være en ide å teste først på gtlab.
 • Heli, Ryan begynner med implementeringa.

Optimalisering av spørring

Det er en bedre løsning å samle alle ordene i en fil og sende dem til generering sammen. Heli har dette nesten klart for sme, men har en bug. Dette fungerer bra for russisk, det tar mindre enn to sekunder, mot tidligere et par minutter.

Tiltak:

 • Heli prioriterer å arbeide med optimaliseringa av spørringa

Firefox-plugin for Konteaksta

Eduard har arbeidet med dette, og det er en plugin som fungerer for russisk. Robert har dokumentasjon for å legge inn aktiviteter.

Man må se på hvordan kople plugin til kursinnlogging.

Tiltak:

 • Heli arbeider videre med dette sammen med Eduard

Neste møte

Torsdag kl 20, hvis det passer for Ryan.