141124p

Møte 24.11.14

Til stades: Heli, Lene, Ryan, Trond, Robert

Saker:

 1. Felles system for russisk og nordsamisk
 2. gtoahpa-serveren
 3. Konteaksta inn i kursinnlogging
 4. Optimalisering av spørring
 5. Firefox-plugin for Konteaksta
 6. Kvensk Oahpa
 7. Neste møte

Felles system for russisk og nordsamisk

Vi vil ha rusKonteaksta og smeKonteaksta i et felles system. RusKonteaksta er idag på server i Tübingen, men skal flyttes til gtoahpa-serveren. Bare javakoden vil være felles, kildekoden ellers vil være separat, og dermed vil man ikke behøve å samarbeide om activities osv. Eduard er hovedutvikleren av russisk Konteaksta i Tübingen.

Tiltak:

 • Heli, Robert vil se på dette sammen med Eduard

gtoahpa-serveren

det er 32 brukere på gtoahpa-serveren (32 + 14 oahpa). Vi kan ha hver vår konto, men bare ett felles svn-tre som vi alle arbeider i.

Vi fjerner alle kontoer til brukere som ikke bruker serveren og vil stå igjen med disse:
boerre, ciprian, fran, heli, jaska, lene, ryan, sjur, steinar, trond, robert, LANG_oahpa, neahtta

Vi lager en felles bruker: icall, og har svn-tre kun for denne. Vi regner med at det er nok kapasitet på serveren.


  less /proc/cpuinfo
  htop
  top
  df -h
  
model name   : Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4850 @ 2.00GHz

 CPU[||            5.9%]   Tasks: 174, 102 thr; 2 running
 Mem[|||||||||||||||||||3106/7872MB]   Load average: 0.60 0.21 0.06 
 Swp[|           3/9987MB]   Uptime: 24 days, 08:41:04
 

7,8 Gb minne
2,0 Ghz prosessor

mhz 
ram 
disk 

$ df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_gtoahpa-lv_root
           9,5G 6,8G 2,3G 76% /
tmpfs         3,9G  68K 3,9G  1% /dev/shm
/dev/sda1       477M 124M 328M 28% /boot
/dev/sdb1       59G  29G  28G 52% /export

Tiltak denne uka:

 1. Trond fjerner inaktive brukere (gjort)
 2. Ryan lager icall-bruker
 3. Heli kopierer Konteaksta til gtoahpa 28/11
 4. Ryan kopierer/implementerer kursinnlogging til gtoahpa

Konteaksta inn i kursinnlogging

Heli har sendt ut mail om hvilke data som kan samles fra Konteaksta til kursinnlogging. Dette ser veldig bra ut.

Ryan har laget en struktur for å legge inn data fra Konteaksta. Han foreslår å bruke en cookie for innlogging, og å javascript api for å å sende data med kursmål, progressjon osv. Från Konteaksta till cookie skickas data (som JSON objekt) med hjälp av en AJAX funktion.

For nordsamisk: Bare en innlogging, fra http: //kursa.oahpa.no (WordPress)
For russisk: integrere med Fronter-login? Dette må undersøkes.

Tiltak:

 • Ryan dokumenterar submission API denne uka
 • Heli, Ryan tester gtlab først, og begynner med implementeringa.
 • Ryan undersøker med Jelena Larsen (http://result.uit.no/utvikling/) om det er mulig å integrere fronterinnlogging med cookie for kursinnlogging

Optimalisering av spørring

Det er en bedre løsning å samle alle ordene i en fil og sende dem til generering sammen. Heli har gjort dette for en topic i sme, og når tar det 2-10 sekunder, mot tidligere et par minutter.

Firefox-plugin for Konteaksta

Eduard har arbeidet med dette, og det er en plugin som fungerer for russisk. Robert har dokumentasjon for å legge inn aktiviteter.

Man må se på hvordan kople plugin til kursinnlogging.

Tiltak:

 • Heli arbeider videre med dette sammen med Eduard

Kvensk Oahpa

er flyttet til gtoahpa og er nygenerert: oahpa.no/kveeni. Den fungerer bra. Locale djangofiler er generert.

Tiltak:

 • Trond får igang lokaliseringsarbeidet

Neste møte

Onsdag 3. desember kl. 21.