150203p

Møte 03.02.15

Til stades: Heli, Ryan, Lene

Saker:

 1. Univ-Oahpa på gtlab
 2. Konteaksta inn i kursinnlogging
 3. Felles system for russisk og nordsamisk
 4. gtoahpa-serveren
 5. Px Oahpa
 6. NDS
 7. Oulu-konferanse
 8. Neste møte

Univ-Oahpa på gtlab

Heli gjorde svn up på gtlab, men kunne ikke starta systemet, det kom feilmeldinger. Univ-oahpa bør installeres på nytt? Databasen er på plass, men ikke dependencies er ikke ok.

Tiltak:

 • Ryan restarter univ-oahpa på gtlab, og skriv litt om kva problemet var her: Oahpa dokumentasjon

Konteaksta inn i kursinnlogging

Heli har arbeidet med dette, og har funnet ut at innloggingscookien synes også i Konteaksta-logen. Arbeidet videre.

Heli og Lene har problemer med å logge seg inn via kursa. Vi må tømme cache før vi tester. Lene har tre innlogginger: lan000 = administrator, leneant = lærer, rsswebredaktor = student

Dokumentasjon: http: //oahpa.no/davvi/courses/api/submission/ (man må være innlogga)

Tiltak:

 • Lene tester innlogging og sender melding til Ryan.
 • Lene definerer course goals for Konteaksta på fleksidoksida, på linja for kursmål
 • Ryan skriv dokumentasjon for måldefinering i Courses modulen
 • Heli sørger for at data fra Konteksta går til riktig sted

Felles system for russisk og nordsamisk

Kildekoden skal være i Tromsø

Heli lykkes med nordsamisk view på sin maskin. Hun vil etter at kursinnlogginga er ferdig, vurdere om vår kode skal erstattes med view-koden.

cookie er beste løsning for autentisering

Fronter: hvis uninett for Feide

Feide dokumentasjon:

 • https: //rnd.feide.no/

Tiltak:

 • Ryan tar kontakt med Fronter og diskuterer dette

gtoahpa-serveren

Logge inn som meg sjøl, deretter som fellesbruker.

 • Ryan tester at icall brukar kan kopiera til /opt/ og gjøre svn up osv i /home/univ_oahpa (oahpa-gruppe)
 • Heli ordner bedre url for Konteksta på gtoahpa-serveren (oahpa.no/konteaksta)

Px Oahpa

Px-Morfa er flyttet over til gtoahpa. Det blir noen forandringer i oppgavene, Heli er ikke helt ferdig med implementeringa. Det må også genereres nye Px-former. stryke N+..+...+Px...

 • fil med lemmaer å genonly: n_px.xml
 • n_px_paradigms.txt

Tiltak:

 • Lene oppdaterer oahpaleksikonet for sme, slik at det er klart for ny generering. Gir beskjed til Heli når det er gjort.
 • Lene lager feedback-filer for px

NDS

Sørsamisk vil ha det samme som er gjort for sme:

 • paradigmer for sma, parallelt med sme, men andre kasus for subst: Ela og Ine istedenfor Loc
 • Autocomplete for nob, men ikke for sma

Andre ting:

 • se på bugzilladiskusjonene, om det er noe som ikke er gjort
 • crk-generatoren er treg, hvorfor det? (vanligvis er xfst raskere hfst)

Oulu-konferanse

Det er sendt inn og akseptert ett abstrakt om inarisamisk: Aanaar Saami e-lexicography

I tillegg har Ryan fått akseptert et abstrakt til?!? Mail til Trond og Jaska om dette.

Neste møte

Mandag 16. februar kl. 20.00