150223p

Møte 23.02.15

Til stades: Heli, Ryan, Lene

Saker:

 1. Univ-Oahpa på gtlab
 2. Oppdatering av smeOahpa på gtoahpa-serveren
 3. Px Oahpa
 4. Konteaksta
 5. Konteaksta inn i kursinnlogging
 6. Kursinnlogging
 7. Feideinnlogging
 8. NDS
 9. Neste møte

Univ-Oahpa på gtlab

Ryan har restartet og ting fungerer. Det var to ulike versjoner, og det lagde problemer.

Oppdatering av smeOahpa på gtoahpa-serveren

Heli har oppdatert hele oahpa. Det meste fungerer, men ikke alt. Lene har laget noen bugmeldinger. Heli legger errorloggen i svn: ped/univ_oahpa/generationlogs/ og lene ser på den.

 • 1991 Grammatikkmenyens pop-up-vinduer fungerer ikke
 • 1992 Feedback for N+..Px... dukker opp i oppgaver med N
 • 1993 MorfaC pronomenoppgaver gir ofte gul side
 • 1994 MorfaS og MorfaC derivasjoner fungerer ikke
 • 1997 Vasta - problemer med noen oppgaver

Forbedring av feedback for flertall:

 • viessu – Feedback: viessu er et likestavelses substantiv
 • viesut – Feedbakk: viesut er et likestavelses substantiv

Tiltak:

 • Heli fikser det som ikke fungerer i Oahpa.
 • Heli legger errorlog i svn so Lene sjekker

Px Oahpa

Lene har rettet paradigmegenereringfila n_px_paradigms.txt og forbedra morfologisk feedback. Denne må genereres på nytt.

Tiltak:

 • Heli genererer px på nytt.

Konteaksta

Konteaksta skal ha ny url: http: //oahpa.no/konteaksta. Det er problemer med omdirigeringa fra url med portnummer til url uten portnummer.

Bug 1990 Colorize og click velger ikke alle substantiver osv

Tiltak:

 • Heli diskuterer omdirigeringa med Ryan
 • Heli ser på bug 1990

Konteaksta inn i kursinnlogging

Vi er usikker på hvilken måte Konteaksta skal inngå i kursinnlogginga, og hvordan kursmålene skal formuleres. Lene diskuterer dette med Robert.

Tiltak:

 • Lene diskuterer Konteaksta-registrering med Robert.

Kursinnlogging

Melding ved innlogging via Google:

 • OpenID 2.0 for Google-kontoer blir utfaset.
 • Utviklere bør overføre til OpenID Connect innen 20. april 2015. Finn ut mer.

Lene har problem med å logge inn som lærer, og er også usikker på hvordan man kan gi autorisasjon. "Oahpaheaddjit" er den generelle lærerrolla i kursa.

Vasta og Sahka:

 • I kursinlogginga: Det kommer ikke opp prosenttall i venstre marg etter at man har fullført oppgaver
 • I selve Oahpa: Det mangler tilbakevalg nede i høyre hjørne etter at man har fullført oppgaver

Tiltak:

 • Ryan må avinstallere den gamle OpenID og installere en ny.
 • Ryan finner ut av lærerinnlogginga og gir Lene beskjed.
 • Ryan forbedrer Sahka og Vasta registreringa
 • Ryan endrer fra 5 til 2 ganger for Morfa, Leksa, Numra i kursmål.

Feideinnlogging

Ryan har hatt kontakt med Mark Stenersen og funnet ut at det kan være bedre å bruke ActiveDirectory-plugin og system for innlogging. Ryan tar kontakt med Wordpress-gruppa.

Tiltak:

 • Ryan tar kontakt med Wordpress-gruppa.

NDS

En lærer ønsker personnavn inn i NDS for at studentene skal finne paradigmer. Lene har lagt inn 19 navn i N_Prop_Pers_smenob.xml. Det ville være mulig å generere navn fra sme-propernouns.lexc inn i denne.

sme-propernouns.lexc:

 • Migáš+OLang/UND: Migáž ANAR-mal ;
 • Mirjá+OLang/UND: Mir'já MARJA-fem ;

Máret (subst.) -> Máret (subst. prop.)

Bugger:

 • 1950 NDS fungerer ikke for NRK Sápmi ... eller Facebook
 • 1968 Klikk-i-tekst fungerer ustabilt
 • 1980 type="expl" skal linkes på en annen måte
 • 1984 Pronomener i NDS
 • 1995 Baakoeh - linken for fullt paradigme går til sme istedenfor sma
 • 1996 Baakoeh: sem/plc skal ikke være synlig i grensesnittet
 • 1985 No feedback available-vindu dukker opp (univOahpa)

Tiltak:

 • Ryan gjør prop synlig i grensesnittet
 • Ryan Autocomplete for nob, men ikke for sma i baakoeh
 • Ryan går gjennom bugger
 • Lene jobber videre med personnavn

Neste møte

Fredag 6. mars kl. 18.00